POVEZ II

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. chevron_right
  3. Ostatní
  4. chevron_right
  5. Dotace
  6. chevron_right
  7. POVEZ II

Co je to POVEZ II?

POVEZ II je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly.

Projekt bude realizován do 30. listopadu 2020 Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Pro koho je projekt POVEZ II určen?

Projekt umožní zaměstnavatelům a fyzickým osobám – OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Do projektu mohou být zařazeni i potenciální zaměstnanci.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Právnická osoba (firma) včetně nestátních neziskových organizací nebo fyzická osoba (OSVČ).

Žadatelé nejsou nijak omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE). Vyloučeni jsou zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

 

Kde najdete aktuální informace?

Na našem produktovém webu www.POVEZ-II.cz

Menu