Rodiče do práce

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. chevron_right
  3. Projekty
  4. chevron_right
  5. Reference – Grantové projekty
  6. chevron_right
  7. Rodiče do práce

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

Rodiče do práce

CZ.1.04/2.1.01/74.00192

Realizátor projektu 

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 74 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1. – Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce prostřednictvím absolvování motivačního a , poradenského programu, bilanční diagnostiky a akreditovaných rekvalifikačních kurzů včetně zajištění jejich přímého pracovního uplatnění na nově vytvořených pracovních místech podpořených mzdovým příspěvkem zaměstnavatelům na úhradu mzdových nákladů.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili uchazeči o zaměstnání, osoby pečující o dítě do 15 let věku, kteří v době projektu byli vedeni v evidenci kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky okresu Přerov.

Doba a místo realizace

1. 3. 2012 –  31. 10. 2013, Olomoucký kraj – okres Přerov.

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 3 945 604,94 Kč.

Menu