Kariéra bez bariér

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. chevron_right
  3. Projekty
  4. chevron_right
  5. Reference – RIP
  6. chevron_right
  7. Kariéra bez bariér

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.  

Kariéra bez bariér  

CZ.1.04/2.1.00/13.00092       

 

Zadavatel projektu

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Brně
Křenová 25/27, Brno, PSČ 659 59

Cíl projektu

Projekt „KARIÉRA BEZ BARIÉR“ byl zaměřen na začlenění znevýhodněných uchazečů a zájemců o zaměstnání zpět na trh práce. Cílem projektu bylo nabídnout komplexní program, který pomůže klientům překonat překážky pro začleňování znevýhodněných osob na trh práce: aktuálně neuplatnitelné dovednosti a nedostatek sebevědomí pro návrat do práce, ze strany firem pak malé využívání flexibilních forem zaměstnávání.

Cílová skupina

Projekt byl určen pro 800 účastníků z řad uchazečů nebo zájemců o zaměstnání evidovaných na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce Jihomoravského kraje a současně splňujících alespoň jednu z podmínek pro vstup do projektu; do projektu mohly být zařazeny osoby se zdravotním postižením definované zákonem č. 435/2004, § 67 odst. 2 nebo osoby starší 50 let věku.

Místo a doba realizace

Projekt byl realizován v rámci Jihomoravského kraje, a to od 17. 2. 2012 do 31. 1. 2014.

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 16 505 132,- bez DPH. 

Komplexní zhodnocení projektu: Příručka dobré praxe

AktivitaPočet účastníků

Výběr klientů

862účastníků

Vstupní blok

812účastníků

Plán rozvoje klienta

806účastníků

Motivační program

601účastníků

Ergodiagnostika

119účastníků

Pracovní diagnostika

120účastníků

Bilanční diagnostika

280účastníků

Individuální poradenství

2 226hodin

Rekvalifikační kurzy

999účastníků

Zprostředkování zaměstnání

240účastníků

 

Menu