Po roce do práce v Jihomoravském kraji

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. chevron_right
  3. Projekty
  4. chevron_right
  5. Reference – RIP
  6. chevron_right
  7. Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

CZ.1.04/2.1.00/70.00029 

Zadavatel projektu 

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Brně
Křenová 25/27, Brno, PSČ 659 59

Cíl projektu

Projekt „Po roce do práce v Jihomoravském kraji“ byl zaměřen na začlenění znevýhodněných uchazečů a zájemců o zaměstnání zpět na trh práce. Cílem projektu bylo nabídnout komplexní program, který by pomohl klientům překonat překážky pro začleňování znevýhodněných osob na trh práce – především doba evidence na úřadu práce delší jak 12 měsíců a také dosti často nízké nebo nevyhovující vzdělání a praxe.

Cílová skupina

Projekt byl určen pro 550 uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci kteréhokoliv kontaktního pracoviště krajské pobočky v Brně s evidencí dleší než 12 měsíců.

Místo a doba realizace

11. 3. 2013 – 30. 6. 2015, Jihomoravský kraj

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 13 217 987,60 Kč bez DPH.

Komplexní zhodnocení projektu: Příručka dobré praxe 

Aktivita Počet účastníků

Výběr klientů

735  účastníků

Vstupní blok

644  účastníků

Motivační kurz STANDARD

 602 účastníků

Plán rozvoje klienta

 602 účastníků

Pracovní diagnostika

147 účastníků

Bilanční diagnostika

187 účastníků

Program finanční gramotnosti

221 účastníků

Job club SPECIÁL

200 účastníků

Individuální poradenství

1154,5 hodin

Rekvalifikační kurzy

324 účastníků

Zprostředkování zaměstnání

113 účastníků
Menu