Cílem organizací řídících se konceptem Age Managementu je slaďování nároků práce s měnícími se zdroji zaměstnanců. V praxi to často znamená, že na jedné straně zaměstnavatel a na druhé straně zaměstnanec si vychází vzájemně vstříc v rámci dohodnutého konceptu. Čím kvalitněji je koncept Age Managementu zpracován a realizován, tím většího souladu dochází mezi oběma stranami a tím vyšší jsou jejich „zisky“.

Základním prvkem konceptu Age Managementu je pojem „pracovní schopnost“, která představuje soulad mezi individuálními „zdroji“ pracovníka a nároky práce, kterou vykonává. Jelikož se tyto individuální zdroje v čase mění, je pro udržení souladu nezbytné přizpůsobovat i nároky práce.

Jedná se o promyšlený, vědecky sestavený, dlouhodobě prakticky ověřený a spolehlivý koncept řízení lidských zdrojů a procesů v organizacích s ohledem na věk zaměstnanců. Podstatou je optimalizace poměru „náklady /přínosy“ ve využívání pracovního potenciálu zaměstnanců firem a organizací, jak v průběhu provozního života organizace, tak ve všech fázích pracovního života zaměstnanců.

Age Management“ představuje dlouhodobou strategii zahrnující na:

  • individuální úrovni celý životní běh pracovního života zaměstnance
  • úrovni organizace (firmy, instituce, spolky, …) se jedná o dlouhodobou strategii v udržení konkurenceschopnosti a v možnostech stabilizace zaměstnanců, zejména pracovníků s klíčovými kompetencemi.

Ke zjištění aktuální situace v jednotlivých organizacích a připravenosti k zavádění této strategie slouží „Audit Age Managementu“.

Na této stránce najdete kurzy, které jsou zařazeny do skupiny Age management. Ihned pod tímto textem je přehled všech termínů z této skupiny a pod termíny najdete popis jednotlivých kurzů.

Termíny kurzů

Kraj

Název kurzu Město Termín Cena s DPH
Název kurzu Město Termín Cena s DPH
Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracovištěBrno 2019-10-2121.10. - 22.10. 20193872sendPŘIHLÁSIT SEJMK421
Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracovištěOlomouc 2019-10-2121.10. - 22.10. 20193872sendPŘIHLÁSIT SEOLK421
Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání.Brno 2019-11-1111.11. - 12.11. 20193872sendPŘIHLÁSIT SEJMK421
Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání.Olomouc 2019-11-1111.11. - 12.11. 20193872sendPŘIHLÁSIT SEOLK421
Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování.Brno 2019-11-2828.11. - 29.11. 20193872sendPŘIHLÁSIT SEJMK421
Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování.Olomouc 2019-11-2828.11. - 29.11. 20193872sendPŘIHLÁSIT SEOLK421
Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzituBrno 2019-12-0909.12. 20192178sendPŘIHLÁSIT SEJMK421
Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzituOlomouc 2019-12-0909.12. 20192178sendPŘIHLÁSIT SEOLK421
Worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutíBrno 2019-12-1010.12. 20192178sendPŘIHLÁSIT SEJMK421
Worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutíOlomouc 2019-12-1010.12. 20192178sendPŘIHLÁSIT SEOLK421

Po kliknutí na PŘIHLÁSIT SE budete přesměrováni na přihlášku, kde vyplníte potřebné údaje

Obsah kurzů

Máte dotaz k kurzům skupiny Age management? Napište nám!

Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem odeslání emailu na váš dotaz/přihlášku. Kompletní informace o ochraně osobních údajů
Menu