Cílem organizací řídících se konceptem Age Managementu je slaďování nároků práce s měnícími se zdroji zaměstnanců. V praxi to často znamená, že na jedné straně zaměstnavatel a na druhé straně zaměstnanec si vychází vzájemně vstříc v rámci dohodnutého konceptu. Čím kvalitněji je koncept Age Managementu zpracován a realizován, tím většího souladu dochází mezi oběma stranami a tím vyšší jsou jejich „zisky“.

Základním prvkem konceptu Age Managementu je pojem „pracovní schopnost“, která představuje soulad mezi individuálními „zdroji“ pracovníka a nároky práce, kterou vykonává. Jelikož se tyto individuální zdroje v čase mění, je pro udržení souladu nezbytné přizpůsobovat i nároky práce.

Jedná se o promyšlený, vědecky sestavený, dlouhodobě prakticky ověřený a spolehlivý koncept řízení lidských zdrojů a procesů v organizacích s ohledem na věk zaměstnanců. Podstatou je optimalizace poměru „náklady /přínosy“ ve využívání pracovního potenciálu zaměstnanců firem a organizací, jak v průběhu provozního života organizace, tak ve všech fázích pracovního života zaměstnanců.

Age Management“ představuje dlouhodobou strategii zahrnující na:

  • individuální úrovni celý životní běh pracovního života zaměstnance
  • úrovni organizace (firmy, instituce, spolky, …) se jedná o dlouhodobou strategii v udržení konkurenceschopnosti a v možnostech stabilizace zaměstnanců, zejména pracovníků s klíčovými kompetencemi.

Ke zjištění aktuální situace v jednotlivých organizacích a připravenosti k zavádění této strategie slouží „Audit Age Managementu“.

Na této stránce najdete kurzy, které jsou zařazeny do skupiny Age management. Ihned pod tímto textem je přehled všech termínů z této skupiny a pod termíny najdete popis jednotlivých kurzů.

Termíny kurzů

Omlouváme se, ale nyní nemáme zde žádné termíny. Zkuste to později.

Obsah kurzů

Máte dotaz k kurzům skupiny Age management? Napište nám!


    Použijeme vaše osobní údaje pro vyřešení vašeho dotazu dle našich zásad ochrany osobních údajů. Tato stránka je ochráněna reCAPTCHA od Google Privacy Policy a podmínky použití.