Abyste mohli získat rekvalifikační kurz zdarma, musíte být evidováni na Úřadu práce a splnit níže uvedené podmínky.

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?

Celý proces je třeba vyřídit před zahájením rekvalifikace, zpětně nelze rekvalifikaci uznat a uhradit. Žádost na Úřad práce je nutné podat s dostatečným předstihem, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Žádosti o schválení kurzl je potřeba podat cca 30 dnů před termínem zahájení. Žádost můžete podat u své zprostředkovatelky nebo na podatelně Vašeho úřadu práce.

Co je třeba udělat pro rekvalifikaci zdarma:

  1. Přihlaste se k nám na vybraný kurz.
  2. Vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci – Jedná se o přílohu A a B (Příloha A – kontaktní údaje na Vás, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel a příloha B, kterou po přečtení jen podepisujete).
  3. My Vám k přihlášce pošleme vyplněnou Přílohu C: Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.
  4. Odevzdat všechny doklady na ÚP nejlépe minimálně 30 cnů před konáním kurzu.
  5. Úřad práce Vám, v případě schválení Vaší žádosti, předá potvrzení o úhradě kurzu (konkrétně se to jmenuje: Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (možno i dříve).
  6. Absolvovat celý kurz (min. 80% docházka a aktivní účast). Během kurzu je nutné stále být evidován na ÚP.

Zvolená rekvalifikace doplňuje nabídku kurzů Úřadu práce, takže přijetí žádosti uchazeče o zaměstnání není podmíněno tím, zda má konkrétní úřad práce kurz tzv. „vysoutěžen“, či nikoliv. Přijení žádosti je standardním správním řízením. O schválení či neschválení rozhoduje odborná komise na konrétním úřadu práce, která zájemce o zvolenou rekvalifikaci písemně vyrozumí o výsledku svého rozhodnutí.

Žádosti o schválení kurzu je potřeba na Úřad práce podávat 30 dnů před jeho zahájením.

Nevíte jak na to nebo tento termín nestíháte?

Napište nám nebo zavolejte a my Vám poradíme a pomůžeme žádost vyřídit.

Popřípadě můžete volat do sídla firmy (pro celou ČR): 585 226 388

Kontaktní osoby pro kurzy dle krajů

Lenka Podmolíková

Ing. Lenka Podmolíková

Krajská ředitelka pro JMK

pro kurzy realizované v Jihomoravském kraji

Hana Fidranská

Ing. Hana Fidranská

Krajská ředitelka pro OLK

pro kurzy realizované v ostatních krajích ČR