Naše certifikáty a akreditace

Akreditace vzdělávací instituce č. AK/I-7/2007 udělená Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditace vzdělávací instituce č. MSMT-21343/2016 udělená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Systém managementu kvality organizace ISO 9001:2008 v letech 2010 až 2019.

Systém managementu projektového řízení organizace ISO 10006:2003 v letech 2010 až 2019.

Systém managementu vzdělávacích služeb pro neformální vzdělávání a výcvik ISO 29900:2010 v letech 2010 až 2019 pro:

 • Vzdělávací aktiivity.
 • Řízení projektů v oblasti vzdělávání.
 • Jsme držiteli akreditace testovacích místností a SW pro testování ECDL – ECDL – SW a učebny
 • Od října 2008 jsme držitelé akreditace testovacího střediska pro ECDL – Certifikát akreditované středisko ECDL
 • Od března 2009 jsme držitelé akreditace na mobilní testovací učebnu včetně SW – ECDL – mobilní učebna a SW.
 • Na základě rozhodnutí generálního ředitelství Úřadu práce máme povolení ke zprostředkování zaměstnání MPSV-UP/4134/15/ÚPČR/4 a MPSV-UP/1877/12/UPCR/4.
 • Člen Mezinárodní společnosti pro Bilanční diagnostikuFECBOP
 • Člen Hospodářské komory Olomoucčlenský list
 • Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČRčlenský list AIVD
 • V roce 2009 jsme uspěli ve velmi silné konkurenci a získali jsme 2.místo v soutěži „Národní cena kariérového poradenství 2009“ v kategorii Poradenství na trhu práce pro dospělé – Certifikát za 2. místo
 • V roce 2010 jsme se stali po čtvrté za sebou finalisty krajského kola soutěže „Firma roku 2010“ a v konkurenci 4123 firem z celé České republiky jsme se dostali mezi 10 nejúspěšnějších firem Olomouckého kraje – Certifikát „Firma roku 2010“.
 • V roce 2009 jsme se stali po třetí za sebou finalisty krajského kola soutěže „Firma roku 2009“ a v konkurenci 3636 firem z celé České republiky jsme se dostali mezi 10 nejúspěšnějších firem Olomouckého kraje – Certifikát „Firma roku 2009“.
 • V roce 2008 jsme se stali finalisty krajského kola soutěže „Firma roku 2008“ a v konkurenci 2957 firem z celé České republiky jsme se dostali mezi 10 nejúspěšnějších firem Olomouckého kraje – Certifikát „Firma roku 2008“.
 • V roce 2007 jsme se stali finalisty krajského kola soutěže „Firma roku 2007“ – Certifikát „Firma roku 2007“.
 • Jsme akreditovaným střediskem Ministerstva školství ČR pro realizaci rekvalifikačních vzdělávacích programů.
 • Jsme držiteli akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – akreditace organizace a programů pro realizaci vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb.
 • Jsme držiteli akreditace Ministerstva vnitra ČR – akreditace organizace a produktů pro vstupní a další vzdělávání pracovníků státní správy.