width=

AGE MANAGEMENT V PRAXI – NOVÁ KARIÉRA PO PADESÁTCE

Reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

Realizátoři projektu:

 • Age Management z.s., Orlí 27, Brno 602 00
 • Počítačová služba, s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

Cílová skupina:

 • osoby starší 50 let, které jsou v evidenci ÚP ČR v JmK, nebo jsou evidovány jako zájemci o zaměstnání,
 • celkem 120 účastníků

Doba realizace:

10/2016 – 09/2018

Místa realizace:

 • Brno-město,
 • Brno-venkov,
 • Vyškov

Aktivity:

Výběr a screeningové pohovory k identifikaci individuálních potřeb cílové skupiny

 • v rozsahu 5 hod skupinově 2 hod screaning,
 • celkem pro 120 osob

Zvyšování klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce

 • v rozsahu 50 hod skupinově,
 • celkem pro 100 osob

e-Citizen, digitální gramotnost pro aktivní hledání práce

 • 40 hod skupinově,
 • celkem pro min. 50 osob

Kvalifikace pro aktuální uplatnitelnost na trhu prací

 • celkem 33 kurzů pro min 40 osob

Individuální práce – poradenství, koučink a mentoring

 • 800 hod, tj. 8 hod/klienta

Aktivní zvyšování zaměstnanosti cílové skupiny

 • pro 25 osob se mzdovým příspěvkem 18 500 Kč/měsíčně po dobu 6 měsíců

Kontakt:

 • Ing. Lenka Podmolíková – vedoucí projektu
 • e-mail: LPodmolikova@poc-sluzba.cz
 • tel: 602 702 252
 • Šujanovo nám. 3, 4. patro, Brno

Aktuality z realizace projektu:

Květen 2017

 • Proběhl další výběr do projektu – aktivity se zúčastnily uchazečky o zaměstnání z ÚP Brno-město. Celkem byly vybrány 3 nové klientky projektu.
 • Pro klientky projektu byly otevřeny další rekvalifikační kurzy – Manažer projektu a Lektor dalšího vzdělávání. Na kurzy nastoupili 4 klienti projektu.

Duben 2017

 • Začátkem dubna ukončena aktivita KA 02 – Aktivizační program
 • Koncem dubna nastoupily 4 klientky na kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Březen 2017

 • Byl zahájen další běh poradenského program e-Citizen pro digitálně vyloučené klienty. Aktivity se zúčastnilo celkem 7 klientů projektu.
 • Byly zahájeny další běhy rekvalifikačního kurzu Počítačová gramotnost, Personalista a Asistent/ka, sekretář/ka. Celkem se kurzů zúčastnilo 5 klientů projektu.

Únor 2017

 • Začátkem února proběhly další výběry do projektu – aktivity se zúčastnili uchazeči o zaměstnání z ÚP Brno-město a Brno-venkov. Celkem bylo vybráno 18 nových klientů projektu.
 • Po výběru nastoupili klienti do aktivity KA 02 Aktivizační program.
 • V průběhu měsíce byly pro klienty projektu otevřeny nové rekvalifikační kurzy – Tvorba www stránek, Počítačová gramotnost dle ECDL a Manažer projektu. Kurzů se celkem zúčastnilo 6 klientů projektu

Leden 2017

 • Byl ukončen první rekvalifikační kurz „Asistent/ka, sekretář/ka“. Obě klientky kurzy úspěšně ukončily a získaly tak celostátně platné Osvědčení o profesní zkoušce s úrovní EQF 4.
 • Ve Vyškově byl zahájen kurz „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“, kterého se zúčastnily 2 klientky z okresu Vyškov.
 • V Brně a ve Vyškově proběhly první běhy nové poradenské aktivity pro digitálně vyloučené účastníky – e-Citizen. Aktivity se zúčastnili 4 klienti z okresu Vyškov a 1 klientka z okresu Brno-venkov.

Prosinec 2016

 • V Brně byl zahájen rekvalifikační kurz s profesní zkouškou „Asistent,ka/sekretář,ka, kterého se zúčastnily 2 klientky projektu.

Listopad 2016

 • 15. 11. 2016 byl ve Vyškově zahájen druhý běh aktivity KA 02 – Aktivizační program, kterého se zúčastnilo 10 nových klientů projektu. Aktivita probíhala vždy 2 dny v týdnu od 8:00 do 14:00 hod.

Říjen 2016

 • Byla zahájena realizace projektu.
 • Proběhly první výběry do projektu – aktivity se zúčastnily uchazeči o zaměstnání z ÚP Brno-město, Brno-venkov a Vyškov. Celkem bylo vybráno 20 nových klientů projektu, kteří podepsali Dohodu o účasti v projektu.
 • 31. 10. 2016 byl v Brně zahájen první běh aktivity KA 02 – Aktivizační program, kterého se zúčastnilo 8 nových klientů projektu. Aktivita probíhala vždy 2 dny v týdnu od 8:00 do 14:00 hod.

Leták - Age management v praxi - nová kariéra po padesátce

Uložit