width=

NOVÁ KARIÉRA – S VEČERNICÍ I PO 50

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002468

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

Realizátoři projektu:

Cílová skupina:

 • ženy starší 50 let, které jsou v evidenci ÚP ČR v JmK, nebo jsou evidovány jako zájemkyně o zaměstnání,
 • celkem 50 účastnic

Doba realizace:

10/2016 – 09/2018

Místa realizace:

 • Brno-město,
 • Brno-venkov,

Aktivity:

 • Výběr a screeningové pohovory k identifikaci individuálních potřeb cílové skupiny
 • v rozsahu 3 hod skupinově 2 hod screaning,
 • celkem pro 50 osob

Zvyšování klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce

 • v rozsahu 50 hod skupinově,
 • celkem pro 40 osob

e-Citizen, digitální gramotnost pro aktivní hledání práce

 • 40 hod skupinově,
 • celkem pro min. 30 osob

Kvalifikace pro aktuální uplatnitelnost na trhu prací

 • celkem 20 kurzů pro min 20 osob

Individuální práce – poradenství, koučink a mentoring

 • 200 hod, tj. 5 hod/klienta

Aktivní zvyšování zaměstnanosti cílové skupiny

 • pro 8 osob se mzdovým příspěvkem 18 200 Kč/měsíčně po dobu 5 měsíců

Kontakt:

 width=Ing. Lenka Podmolíková – vedoucí projektu
e-mail: LPodmolikova@poc-sluzba.cz
tel: 602 702 252
Šujanovo nám. 3, 4. patro, Brno

Aktuality z realizace projektu:

Květen 2017

 • Pro klientky projektu byly otevřeny daší rekvalifikační kurzy – Manažer projektu a Personalista.

Duben 2017

 • Proběhl další výběr do projektu – aktivity se zúčastnily uchazečky o zaměstnání z ÚP Brno-město. Celkem bylo vybráno 9 nových klientek projektu.
 • Po výběru nastoupily klientky do aktivity KA 02 Aktivizační program.
 • Jedna klientka nastoupila na kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Březen 2017

 • Byla ukončena aktivita KA 02 – Aktivizační program
 • Byl zahájen poradenský program e-Citizen
 • Byly zahájeny další běhy rekvalifikačního kurzu Počítačová gramotnost a Personalista

Únor 2017

 • Začátkem února proběhly další výběry do projektu – aktivity se zúčastnily uchazečky o zaměstnání z ÚP Brno-město a Brno-venkov. Celkem bylo vybráno 22 nových klientek projektu.
 • Po výběru nastoupily klientky do aktivity KA 02 Aktivizační program.
 • Koncem měsíce byly zahájeny pro klientky projektu další rekvalifikační kurzy – Počítačová gramotnost dle ECDL, Lektor dašího vzdělávání, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Manažer projektu

Leden 2017

 • Byly ukončeny první rekvalifikační kurzy – Personalista a Asistent/ka, sekretářka. Všechny klientky kurzy úspěšně ukončily a získali tak celostátně platné Osvědčení.

Prosinec 2016

 • Byla ukončena aktivita KA 02 – Aktivizační program.
 • Klientky nastoupily na vybrané rekvalifikační kurzy – Personalista a Asistent/ka, sekretářka.

Listopad 2016

 • 1. 11. 2016 byl zahájen první běh aktivity KA 02 – Aktivizační program, kterého se zúčasnily všechny nové klientky projektu. Aktivita probíhala vždy 2 dny v týdnu od 8:00 do 14:00 hod.

Říjen 2016

 • Byla zahájena realizace projektu.
 • Proběhly první výběry do projektu – aktivity se zúčastnily uchazečky o zaměstnání z ÚP Brno-město a Brno-venkov. Celkem bylo vybráno 5 nových klientek projektu.

Aktuality z realizace projektu:

Uložit