width= width= width=

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých

CZ.04.1.03/3.3.12.1/0003

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Projekt byl realizován v rámci 1. výzvy grantového schématu Olomouckého kraje v rámci OP RLZ, opatření 3.3.

Partneři projektu:

 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Asociace institucí vzdělávání dospělých
 • Regionální sdružení rozvoje lidských zdrojů

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a ověření funkčního regionálního systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání, který vedl k získání certifikace lektora pro oblast vzdělávání dospělých prostřednictvím moderních technologií e-learningu.

Cílová skupina

Cílovými skupinami byli lektoři dalšího profesního vzdělávání, kteří měli zájem získat kvalifikaci zaměřenou na vzdělávání dospělých:

 • Lektoři ve vzdělávacích instirucích v regionu
 • Pracovníci školství – pracovníci škol a školských zařízení zabývající se vzděláváním dospělých
 • OSVČ pracující v oblasti vzdělávání dospělých
 • Firemní lektoři
 • Lektoři neziskových organizací
 • Pracovníci státních a veřejných institucí na postech lektorů
 • Konzultanti

Doba a místo realizace

3. 11. 2005 – 31. 12. 2006, Olomoucký kraj

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 1 854 749,00 Kč.