width=  width=  width=

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mobilní počítačové rekvalifikace do mikroregionů Olomouckého kraje

CZ.04.1.03/1.1.12.3/2771

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Partneři projektu: Personální služba s.r.o., 783 56 Doloplazy 77

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 04, grantové schéma „Podpora aktivní politiky zaměstnanosti“ v rámci OP RLZ, opatření 1.1 – Olomoucký kraj.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo snížení stavu a rizika nezaměstnanosti prostřednictvím vytvoření a rozvoje informační společnosti s důrazem na uplatnění tzv. počítačové gramotnosti účastníků projektu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci úřadu práce v Olomouckém kraji, a to osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání do 25 let v evidenci ÚP déle než 6 měsíců, nad 25 let v evidenci nad 12 měsíců), osoby nad 50 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené členy rodiny a osoby se zdravotním postižením.

Doba a místo realizace

15. 12. 2005 – 30. 11. 2007, mikroregiony Olomouckého kraje – mikroregion Uničovsko, Konicko, Jesenicko, Šternbersko a Šumpersko.

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 2.398.441,27 Kč,

Výsledky projektu

Komplexní informace o projektu: Evaluační zpráva