Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Nová šance – rekvalifikací k zaměstnání

CZ.1.04/2.1.01/74.00318

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 74 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1. – Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo napomoci zvýšení kvality vzdělání v zóně Jihovýchod dle záměru IPRM Kroměříže prostřednictvím motivačního programu, cílených rekvalifikací a individuálního poradenství včetně zajištění jejich přímého pracovního uplatnění na nově vytvořených pracovních místech podpořených mzdovým příspěvkem zaměstnavatelům na úhradu mzdových nákladů.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili uchazeči o zaměstnání s trvalým bydlištěm v zóně Jihovýchod města Kroměříže (definovaná v IPRM města), s délkou evidence nad 5 měsíců a současně splňující alespoň jedno z kritérií – osoby nad 50 let, osoby do 25 let, osoby (dlouhodobě) nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo osoby bez praxe.

Doba a místo realizace

1. 3. 2012 – 30. 9. 2013, Zlínský kraj – jihovýchod města Kroměříže.

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 3 825 702,78 Kč.