Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Rodiče do práce

CZ.1.04/2.1.01/74.00192

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 74 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1. – Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost účastníků projektu na trhu práce prostřednictvím absolvování motivačního a , poradenského programu, bilanční diagnostiky a akreditovaných rekvalifikačních kurzů včetně zajištění jejich přímého pracovního uplatnění na nově vytvořených pracovních místech podpořených mzdovým příspěvkem zaměstnavatelům na úhradu mzdových nákladů.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili uchazeči o zaměstnání, osoby pečující o dítě do 15 let věku, kteří v době projektu byli vedeni v evidenci kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky okresu Přerov.

Doba a místo realizace

1. 3. 2012 – 31. 10. 2013, Olomoucký kraj – okres Přerov.

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 3 945 604,94 Kč.