width=  width=  width=

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji

CZ.04.1.03/1.1.12.4/3314

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 04, grantové schéma „Podpora aktivní politiky zaměstnanosti“ v rámci OP RLZ, opatření 1.1 – Olomoucký kraj.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit a podpořit účinnost nastavené aktivní politiky zaměstnanosti ve vytváření podmínek k zaměstnávání cílové skupiny a současně účastníkům projektu ukázat směr pro jejich kariérní rozvoj a podpořit u nich osvojení základních dovedností požadovaných na trhu práce zaměstnavateli.
Specifickým cílem bylo zdokonalit dovednosti účastníků projektu v práci s výpočetní technikou, zvýšit jejich motivaci, zlepšit přehled v pracovnímn právu, komunikaci na pracovišti, v administrativních činnostech, pracovních návycích a dovednostech.

Cílová skupina

Cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadech práce v Olomouckém kraji a zároveň absolventi, především se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.

Doba a místo realizace

1. 11. 2006 – 30. 6 . 2008, Olomoucký kraj

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 2.415.061,11 Kč.