Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých

CZ.1.07/3.2.04/04.0027

Realizátor projektu

Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

Projekt byl realizován v rámci Výzvy č. 4 pro grantové projekty, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a ověření funkčního uceleného vzdělávacího programu pedagogů a lektorů specializačního vzdělávání ve třech tématických oblastech:

 • Lektorské dovednosti (6 modulů)
  • Psychologické základy vzdělávání dospělých
  • Metodika vzdělávání dospělých
  • Hodnocení ve vzdělávání dospělých
  • Managerské dovednosti lektora vzdělávání dospělých
  • Komunikační dovednosti lektora vzdělávání dospělých
  • Multimediální technologie ve vzdělávání dospělých
 • ICT pro výuku (2 moduly – ECDL)
  • Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
  • Tvorba webových stránek a prezentace na internetu
 • Odborná angličtina lektora (1 modul)

Specifickým cílem projektu bylo:

 • Vytvořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů specializačního vzdělávání při akceptaci specifik tohoto zaměření.
 • Vytvořit curriculum 3 témat a jednotlivých modulů kurzů pro pedagogy a lektory specializačního vzdělávání.
 • Vytvořit výukové prezenční a distanční texty a prezentace k jednotlivým modulům.
 • Zprovoznit e-learningový portál podpory pro vzdělávání pedagogů a lektorů.
 • Pilotně ověřit připravený program určený pro pedagogy a lektory specializačního vzdělávání.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu byli pedagogové a lektoři specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj a to jak lektoři škol, tak i dalších vzdělávacích a poradenských institucí.

Doba a místo realizace

1. 1. 2013 – 30.6.2015, Brno

Výsledky projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 3 233 717,04 Kč, což odpovídalo počtu 230 osob, které do projektu vstoupily a 188 osob, které byly úspěšně podpořeny.

V rámci realizace projektu bylo inovováno nebo nově vytvořeno 9 produktů, z toho 2 s komponentou ICT.

Komplexní informace o projektu: Závěrečná zpráva