Iniciativa Společenství EQUAL

Regionální kompetence pro udržitelnou zaměstnatelnost

Zadavatel projektu

Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena pro celé území Evropské unie a její realizace byla založena na podpoře konkrétních projektů vybraných prostřednictvím jednoho ze dvou kol výzev k předkládání návrhů projektů. Řídícím orgánem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Partneři projektu

 • Olomouc Training Centre
 • Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc
 • Okresní hospodářská komora v Olomouci
 • Olomoucký kraj
 • Úřad práce v Olomouci
 • Regionální sdružení rozvoje lidských zdrojů

Cíl projektu

Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností.

Globálním cílem byl vývoj a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce s cílem vyvinout, otestovat a v případě úspěšného dosažení očekávaných přínosů zavést do praxe nově vyvinutá řešení existujících problémů na trhu práce. Experimentální charakter tohoto programu ovlivňoval i způsob implementace jednotlivých podporovaných projektů a principy, které jsou všemi podporovanými projekty naplňovány.

Cílová skupina

Znevýhodněné skupiny osob – dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikované osoby, absolventi škol, ženy pečující o děti do 15 let, osoby 50+ a osoby se zdravotním postižením apod.

Aktivity projektu

 • Sběr existujících dat o cílových skupinách
 • Provedení výběrových šetření, zaměřených na potřeby a možnosti cílových skupin
 • Identifikace a získání dalších relevantních partnerů
 • Zpracování pracovního programu
 • Upevnění rozvojového partnerství
 • Identifikace zahraničních RP a navázání mezinárodní spolupráce
 • Vypracování smlouvy o národní spolupráci
 • Vypracování smlouvy o mezinárodní spolupráci
 • Semináře, workshopy, diskuse ve fokusních skupinách

Doba a místo realizace

Olomoucký kraj

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 16 800 000 Kč