Zajištění školení pracovníků nových kontaktních míst CZECH POINT

Zadavatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Realizátor

Počítačová služba s.r.o, Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

Cíl

Cílem bylo seznámit úředníky nových obcí zapojených do projektu CZECH POINT s jeho využitím a používáním v běžné praxi prostřednictvím odborných kruzů probíhajících formou počítačového školení – práce s portálem.

Cílová skupina

Administrativní pracovníci obcí zapojených do projektu Czech POINT.

Účastníci školení obrželi speciální výukové texty obsahující způsob a princip práce se stanicí CZECH POINT (ukázka zde).

Doba a místo realizace

Česká republika

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 1 850 000,- Kč.

Výsledky projektu

Komplexní zhodnocení projektu: Závěrečná zpráva

Místo konání Počet účastníků

Olomouc

237 účastníků

Ostrava

69 účastníků

Brno

147 účastníků

Zlín

57 účastníků

Hradec Králové

51 účastníků

České Budějovice

56 účastníků

Pardubice

44 účastníků

Ostrov

26 účastníků

Plzeň

58 účastníků

Liberec

60 účastníků

Humpolec

42 účastníků

Ústí nad Labem

59 účastníků

Praha

174 účastníků