Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Kariéra bez bariér

CZ.1.04/2.1.00/13.00092

Zadavatel projektu

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Brně
Křenová 25/27, Brno, PSČ 659 59

Cíl projektu

Projekt „KARIÉRA BEZ BARIÉR“ byl zaměřen na začlenění znevýhodněných uchazečů a zájemců o zaměstnání zpět na trh práce. Cílem projektu bylo nabídnout komplexní program, který pomůže klientům překonat překážky pro začleňování znevýhodněných osob na trh práce: aktuálně neuplatnitelné dovednosti a nedostatek sebevědomí pro návrat do práce, ze strany firem pak malé využívání flexibilních forem zaměstnávání.

Cílová skupina

Projekt byl určen pro 800 účastníků z řad uchazečů nebo zájemců o zaměstnání evidovaných na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce Jihomoravského kraje a současně splňujících alespoň jednu z podmínek pro vstup do projektu; do projektu mohly být zařazeny osoby se zdravotním postižením definované zákonem č. 435/2004, § 67 odst. 2 nebo osoby starší 50 let věku.

Místo a doba realizace

Projekt byl realizován v rámci Jihomoravského kraje, a to od 17. 2. 2012 do 31. 1. 2014.

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 16 505 132,- bez DPH.

Komplexní zhodnocení projektu: Příručka dobré praxe

Aktivita Počet účastníků

Výběr klientů

862 účastníků

Vstupní blok

812 účastníků

Plán rozvoje klienta

806 účastníků

Motivační program

601 účastníků

Ergodiagnostika

119 účastníků

Pracovní diagnostika

120 účastníků

Bilanční diagnostika

280 účastníků

Individuální poradenství

2 226 hodin

Rekvalifikační kurzy

999 účastníků

Zprostředkování zaměstnání

240 účastníků