Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Klíč k zaměstnání

CZ.1.04/2.1.00/13.00035

Zadavatel

Česká republika – Úřad práce ve Zlíně

Čiperova 5182, Zlín, PSČ 760 42

Cíl projektu

Záměrem projektu bylo poskytnout jeho účastníkům možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností, zvýšit jejich motivaci a sebevědomí, a to vše prostřednictvím realizovaných aktivit a současně jim zprostředkovat vhodné zaměstnání.

Cílová skupina

Uchazeči o zaměstnání s nízkým stupněm dosaženého vzdělání.

Doba a místo realizace

13. 1. 2010 – 31. 8. 2011, Zlínský kraj

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 10 884 795,- Kč bez DPH.

Informace k výsledkům aktivit projektu

Aktivita Počet účastníků

Motivační část

323 účastníků

Neprofesní školení

318 účastníků

Bilanční diagnostika

46 účastníků

Výuka výpočetní techniky

76 účastníků

Specifické rekvalifikace

215 účastníků

Zajitění zaměstnání nebo praxe u zaměstnavatele

124 účastníků