width=  width=  width=

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Najdi si práci v Olomouckém kraji

CZ.04.1.03/1.1.00.1/0021

Zadavatel projektu

Úřad práce v Olomouci

Cíl projektu

Cílem projektu bylo přispět k tomu, aby se z krátkodobě evidovaných nezaměstnaných osob, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání, kteří do projektu vstoupili, stali po jeho absolvování poučení, samostatní a sebevědomí jedinci, kteří si díky nově získaným nebo obnoveným obecně uznávaným dovednostem našli nová zaměstnání či začali podnikat. Projekt poskytoval ucelený soubor všech aktivit vedoucí až k zaměstnání účastníka projektu. Všechny činnosti na sebe vzájemně navazovaly, přičemž důraz byl kladen na individuální přístup k účastníkovi

Cílová skupina

Projekt byl zaměřen především na uchazeče o zaměstnání, kteří byli vedeni v evidenci úřadu práce po dobu kratší než 6 měsíců a dále na zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené nezaměstnaností.

Místo a doba realizace

1. 7. 2006 – 31. 5. 2008, Olomoucký kraj

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 25 761 292,- Kč.

Výsledky projektu

Komplexní zhodnocení projektu: Závěrečná zpráva

Prezentace k projektu: Ing. Podmolík, Mgr. Štajnerová, Bc. Dvořáková, Ing. Podmele

Aktivita Počet účastníků

Předběžný výběr účastníků

710 účastníků

Pohovory a výběr

618 účastníků

Neprofesní vzdělávání

669 účastníků

Individuální poradenství

618 účastníků

Bilanční diagnostika

92 účastníků

Profesní vzdělávání

494 účastníků

Dotované zaměstnání

197 účastníků

Zaměstnání celkem

523 účastníků