width=  width=

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Návrat do práce v Olomouckém kraji

CZ.04.1.03/1.1.00.1/0004

 width=

Zadavatel projektu

Úřad práce v Olomouci

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost osob spadajících do cílové skupiny projektu a podpořit jejich začlenění zpět na trh práce. Základním principem tohoto projektu byla orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a informačních aktivit až k podpoře umísťování cílové skupiny na pracovní místa k zaměstnavatelům.

Cílová skupina

Osoby dlouhodobě nezaměstnané, tj. v evidenci úřadu práce delší než 1 rok, se základním nebo nižším vzděláním nebo vyučené.

Doba a místo realizace

1.3.2006 – 30.4.2008, Olomoucký kraj

Financování projektu

Veřejné výdaje projektu činily 64 mil. Kč.

Výsledky aktivit projektu

Komplexní zhodnocení projektu: Závěrečná monitorovací zpráva

Aktivita Počet účastníků

Vstupní modul

733 účastníků

Individuální pohovor

733 účastníků

Bilanční diagnostika

300 účastníků

Motivační program

527 účastníků

Rekvalifikace

298 účastníků

Praxe u zaměstnavatele

246 účastníků

Zprostředkování zaměstnání

376 účastníků