Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Šance pro středoškoláky

CZ 1.04/2.1.00/13.00071

Zadavatel projektu

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 4, 779 00 Olomouc

Cíl projektu

Projekt „Šance pro středoškoláky“ byl orientován na rozšíření a získání nových znalostí a zkušeností pro účastníky projektu prostřednictvím poradenských služeb a vzdělávacích aktivit, na posílení a doplnění aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na středoškolsky vzdělané uchazeče o zaměstnání s cílem realizace stávajících i inovovaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, individuálního přístupu k účastníkům projektu a podpory vytváření nových pracovních míst.

Cílová skupina

Uchazeči o zaměstnání se středoškolským vzděláním vedeni v evidenci kteréhokoliv kontaktního pracoviště krajské pobočky v Olomouci a s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji.

Místo a doba realizace

Projekt byl realizován v rámci Olomouckého kraje, a to od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2013.

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 12 273 850 Kč bez DPH.

Aktivita Počet účastníků

Vstupní modul

620 účastníků

Skupinové poradenství

629 účastníků

Individuální poradenství

1 618 účastníků

Pracovní diagnostika

110 účastníků

Rekvalifikace

600 účastníků

Zprostředkování zaměstnání

265 účastníků