Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Sladění práce a rodiny

CZ.1.04/2.1.00/70.00036

Zadavatel projektu

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Brně
Křenová 25/27, Brno, PSČ 659 59

Cíl projektu

Cílem projektu bylo nabídnout komplexní program, který pomůže klientům překonat překážky pro začleňování znevýhodněných osob na trh práce: aktuálně neuplatnitelné dovednosti a nedostatek sebevědomí pro návrat do práce, ze strany firem pak malé využívání flexibilních forem zaměstnávání – pružná pracovní doba nebo částečný pracovní úvazek.

Cílová skupina

Projekt byl určen pro 500 osob z řad uchazečů nebo zájemců o zaměstnání evidovaných na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce Jihomoravského kraje a současně pečujících o dítě do 15 let věku.

Doba a místo realizace

9. 9. 2013 do 30. 6. 2015, Jihomoravský kraj

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 14 505 104,55 Kč bez DPH.

Komplexní zhodnocení projektu: Příručka dobré praxe

Aktivita Počet účastníků

Výběr klientů projektu

658 účastníků

Vstupní blok

592 účastníků

Plán rozvoje klienta

589 účastníků

Pracovní diagnostika

101 účastníků

Bilanční diagnostika

172 účastníků

Motivační program

207 účastníků

Program finanční gramotnosti

254 účastníků

Individuální poradenství

1 916,5 hodin

Rekvalifikační kurzy

468 účastníků

Zprostředkování zaměstnání

200 účastníků