Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Vzdělání – praxe – zaměstnání v Jihomoravském kraji

CZ.1.04/2.1.00/13.00044

Zadavatel projektu

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Brně
Křenová 25/27, Brno, PSČ 659 59

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu „Vzdělání – praxe – zaměstnání“ bylo zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob s žádnou nebo minimální praxí, jejich začleněním na trh práce prostřednictvím vhodné skladby vzdělávacího programu a navazující odborné praxe.

Informace k projektu: Tisková zpráva

Cílová skupina

Projekt byl určen pro minimálně 180 uchazčečů o zaměstnání, kteří byli evidovaní na úřadech práce v Jihomoravském kraji. Podpořeni mohli být klienti s ukončeným úplným středoškolským vzděláním s maturitou do 25 let věku nebo vyšším ukončeným vzděláním do 30 let věku, jejichž dosavadní celková praxe nepřesáhla 12 měsíců nebo rodiče po mateřské nebo rodičovské dovolené, bez omezení věku, avšak s dosavadní praxí kratší 12 měsíců nebo vracející se na trh práce po době delší než 3 roky.

Místo a doba realizace

Projekt byl realizován v rámci Jihomoravského kraje, a to od 1. 9. 2009 – 30. 9. 2011.

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 27 185 514,- Kč bez DPH.

Aktivita Počet účastníků

Vstupní blok

202 účastníků

Rekvalifikace

193 účastníků

Odborná pracovní praxe

154 účastníků

Individuální poradenstvÍ

377 hodin