Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji

CZ.1.04/2.1.00/70.00040

Zadavatel projektu

Úřad práce ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

Cíl projektu

Cílem projektu je účastníky motivovat, proškolit, poskytnout jim poradenství v oblasti trhu práce a dle individuálních pot řeb nabídnout možnost dopln ění č i obnovení jejich znalostí a dovedností, zprostř edkovat jim vhodné zamě stnání a podporovat úč astníky př i jeho udržení.

Cílová skupina

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání mající bydliště na na území Zlínského kraje, evidovaní na kontaktních pracovištích ÚP ČR ve Zlínském kraji a starší než 45 let.

Doba a místo realizace projektu

4. 6. 2014 – 31. 7. 2015, Zlínský kraj

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 8.797.222,68 Kč.

Komplexní zhodnocení projektu: Souhrnné informace

Aktivita Počet účastníků

Vstup do projektu

391 účastníků

Motivační část

391 účastníků

Teoreticko-praktická část

380 účastníků

Bilanční diagnostika

7 účastníků

Výuka PC

115 účastníků

Specifické rekvalifikace

68 účastníků

Zprostředkování zaměstnání

189 účastníků