Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Znovu do práce

CZ.1.04/2.1.00/13.00057

Zadavatel projektu

Úřad práce ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

Cíl projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím realizovaných aktivit pomoct účastníkům zvýšit jejich kvalifikaci, zlepšit orientaci na trhu práce a nalézt vhodné zaměstnání. Samozřejmostí byl individuální přístup ke každému klientovi.

Cílová skupina

Projekt „Znovu do práce“ byl určen pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce ve Zlínském kraji více než 5 měsíců, kteří postupně ztrácejí motivaci k návratu na trh práce. Projekt je rovněž svým charakterem zaměřen i na osoby, které mají kromě dlouhodobé nezaměstnanosti i další znevýhodnění jako např. vyšší věk, nízké vzdělání nebo se jedná o osobu se zdravotním postižením.

Místo a doba realizace

8. 2. 2010 – 20. 2. 2012, Zlínský kraj

Výsledky aktivit projektu

Ke dni ukončení realizace projektu byly řádně, odborně a včas zrealizovány aktivity projektu v celkovém finančním objemu 18 846 370,- Kč bez DPH.

Komplexní zhodnocení projektu: Závěrečná zpráva

Aktivita Počet účastníků

Motivační část

801 účastníků

Neprofesní školení

779 účastníků

Bilanční diagnostika

70 účastníků

Job club

49 účastníků

Odborné jazyky

26 účastníků

Specifické rekvalifikace

765 účastníků

Zaměstnání, praxe u zaměstnavatele

145 účastníků