Na této stránce je plné znění souhlasu s email marketingem našich zajímavých článků a novinek. Celé naše zásady ochrany osobních údajů najdete na této stránce.

 1. Souhlasíte, aby společnost Počítačová služba s.r.o., IČO 25884735, se sídlem Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 24232 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:
  • e-mail
  • jméno
  • příjmení (dále jen „osobní údaje)
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.
 2. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.
 3. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
  • MailChimp – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů

   The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz v patičce emailu.
 3. Na základě nařízení GDPR máte práva, která jsou uvedena v našich zásadách ochrany osobních údajů.