2000 - profesních zkoušek - nsk - profesní kvalifikace

Oslavujeme dosažení milníku „2000“ realizovaných profesních zkoušek

CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o., dlouhodobý realizátor kurzů a zkoušek vzdělávání dospělých, s hrdostí oznamujeme dosažení významného milníku – 2 000 úspěšně realizovaných profesních zkoušek dle NSK ČR. Tento úspěch potvrzuje naši dlouhodobou snahu poskytovat kvalitní vzdělávací programy a rekvalifikace, které připravují účastníky na úspěšné kariérní změny a profesní růst.

Rozmanitost kurzů a úspěchy našich absolventů

Nabízíme širokou škálu rekvalifikačních kurzů a profesních zkoušek, které odpovídají aktuálním potřebám trhu práce. Mezi nejpopulárnější patří zkoušky pro Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, pro dětské skupiny a koutky, kde máme 876 úspěšných absolventů. Tento program je ideální pro ty, kteří chtějí pracovat s dětmi a přispívat k jejich zdravému vývoji a vzdělávání.

Dalším oblíbeným kurzem je Manažer/Manažerka projektu(kod 63-007-R), který dokončilo 407 účastníků. Tento program připravuje budoucí manažery na efektivní řízení projektů a týmů, což je nezbytné pro úspěch v mnoha oborech. Naši absolventi se uplatňují v různých sektorech ekonomiky.

Naši další absolventi rekvalifikačního kurzu a zároveň profesních zkoušek Lektor dalšího vzdělávání(kód: 75-001-T), z nichž 200 úspěšně složilo profesní zkoušku, hrají klíčovou roli ve vzdělávacím procesu dospělých. Jsou to odborníci, kteří předávají své znalosti a zkušenosti dalším generacím, čímž přispívají k neustálému růstu a rozvoji společnosti.

Dalších 142 absolventů programu Personalista/personalistka(62-007-N) je nyní schopno efektivně řídit lidské zdroje a přispívat k vytváření pozitivního pracovního prostředí. Skladníci, kterých máme 11, jsou nyní lépe připraveni na řízení logistických procesů ve skladech.

Celková struktura realizovaných Profesních zkoušek

Profesní zkouškaPočet zkoušek
Lektor/lektorka dalšího vzdělávání 200
Manažer/Manažerka projektu  407
Asistent/ka, sekretář/ka  294
Chůva pro děti …, pro dětské skupiny, …  876
Personalista/personalistka142
Správce sítí pro malé a střední organizace37
Pracovník v administrativě27
Obchodní zástupce6
Skladník11
Tabulka počtu zkoušek za jednotlivé profesní kvalifikace

Přínosy pro jednotlivce i společnost

Úspěšné dokončení profesní zkoušky nejen zvyšuje šance na získání zaměstnání, ale také posiluje sebevědomí a motivaci účastníků. Absolventi našich kurzů se stávají vyhledávanými odborníky v různých oborech, což přispívá k celkovému rozvoji ekonomiky a společnosti.

Závazek ke kvalitě a budoucí plány

Naši pracovníci jsou odhodláni pokračovat ve své činnosti poskytování kvalitního vzdělávání a rekvalifikací. Naše programy jsou navrženy tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům trhu práce a pomáhaly účastníkům dosáhnout jejich profesních cílů. Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli tohoto významného milníku a těšíme se na další úspěchy. Naše budoucí plány zahrnují rozšíření nabídky kurzů, zavádění nových technologií do výuky a posílení spolupráce s firmami a institucemi, které hledají kvalifikované pracovníky.

Obsah většiny námi realizovaných kurzů je také rozšířen o využití IT, digitálních kompetencí a využití AI v jednotlivých profesích.

Závěrem

Dosažení 2000 realizovaných profesních zkoušek je důkazem toho, že svoji práci děláme rádi a absolventi našich kurzů a zkoušek se k nám rádi vracejí a doporučují nás i dalším klientům. Děkujeme všem účastníkům, lektorům a partnerům za jejich podporu a spolupráci. Budeme i nadále usilovat o poskytování kvalitního vzdělávání, které pomáhá jednotlivcům dosáhnout jejich profesních snů a přispívá k rozvoji celé společnosti.

Pro více informací o našich kurzech a profesních zkouškách navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte přímo.

Těšíme se na další úspěšné kroky na naší vzdělávací cestě.

Bližší informace o nabízených kurzech, rekvalifikačních kurzech a profesních zkouškách najdete ZDE a aktuální vypsané termíny kurzů a zkoušek najdete ZDE.

Pro zájemce o IT školení máme aktuálně také školení a kurzy, včetně informce o DiGi pro Firmy ZDE.

Firemní školení, Rekvalifikace
Chůva do zahájení povinné školní docházky, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Lektor dalšího vzdělávání, Manažer projektu, NSK, Personalista, Profesní zkoušky

Archivy

Naše nabídka Digi pro firmy
Profesionální Lektor pro 21. století

Další podobné články