Žádosti o “Šablony” – jak předcházet chybám

turned_in_not
MŠMT jako řídící orgán výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášené v rámci OP VVV v současnosti zaznamenává výrazný zájem ze strany oprávněných žadatelů o finanční prostředky. Výzva byla připravena tak, aby příprava žádosti o projekt byla co nejjednodušší a všechny projekty podané oprávněnými žadateli mohly být podpořeny. V této souvislosti je však potřeba připomenout…
Klikněte zde
Začátek školního roku ve znamení DVPP - ŠABLON

Začátek školního roku ve znamení DVPP – ŠABLON

Opakování je matka moudrosti, proto pro Vás v tomto článku přinášíme shrnutí nejdůležitějších informací, které souvisejí s přípravou projektové žádosti DVPP – šablon. KURZY Z OBLASTI DVPP – ŠABLON Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou…
Klikněte zde
Kurzy pro učitele – realizace byla zahájena

Kurzy pro učitele – realizace byla zahájena

turned_in_not,
Žádnou novinkou pro většinu základních ani mateřských škol dnes není výzva MŠMT č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., přičemž řada škol již svou projektovou žádost podala nebo v nejbližší době podá. Také my jsme se zapojili , a to jako instituce akreditovaná k provádění vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nový školní rok…
Klikněte zde
ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů

ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů

turned_in_not,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projektové žádosti o podporu je možné podávat od 23. června 2016 do 30. 6. 2017. Kompletní znění výzvy včetně všech příloh je dostupné zde: výzva…
Klikněte zde
Akreditace kurzů DVPP pro šablony

Akreditace kurzů DVPP pro šablony

turned_in_not,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. dubna 2016 zveřejnilo avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Předpokládá se, že samotná výzva bude vypsána k 31. květnu 2016. S ohledem na toto avízo a plánovanou výzvu si vás dovolujeme informovat, že jako instituce připravujeme akreditace pro realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.…
Klikněte zde
Menu