DVPP - potenciál on-line výuky

DVPP – naučte se plně využít potenciál on-line výuky

Učitelé určitým způsobem zvládli první i druhou vlnu distanční výuky. Podle všech dostupných informací, ale většinou využívali jen některé z možných nástrojů. Dost často se jejich snaha omezila pouze na on-line video meetingy, nejčastěji se tedy jednalo o Hangouts Meet a MS Teams. Ostatní nástroje ze stejných cloudových služeb byly využívány jen na některých školách.

Dominantními aplikacemi určenými pro distanční výuku jsou přitom jiné. Na cloudu Google Workspace jde o aplikaci Google Učebna (Google Classroom), na MS 365 Ecucation podobnou úlohu zastává Poznámkový blok třídy. Pro jejich plnohodnotné nasazení je pak třeba využívat další aplikace, mezi něž patří i obě už zmíněné Hangouts Meet a MS Teams. Potřebné jsou ještě další aplikace pro práci se sdíleným úložištěm, pro tvorbu výukových materiálů, pro plánování výuky, pro tvorbu formulářů nebo testů ad. V podstatě lze říci, že na obou platformách platí, že všechny aplikace tvoří propojený celek, který je pak možné komplexně využívat.

Potenciál on-line výuky

Je celkem jedno, zda se škola rozhodla pro balíček služeb od Google nebo Microsoft. Hlavní je, aby celá škola byla sjednocena a synchronizována, protože není možné, aby jeden vyučující posílal zadání úkolů na e-mail, další používal Google Classroom a třetí využíval MS Teams. Tím se vytratí jakkákoliv efektivita, ale současně se ztrácí možnost využití jednoho systému „na plno“. To je za nás velká škoda a dá se říci, že účastníci našich školení jsou vždy překvapeni, co všechno nabízí dané on-line nástroje, protože převážně využívají pouze základní možnosti. Jako potvzení našich slov – zpětná vazba od našich účastníků školení.

Kurz (ICT Google Apps) se mi velmi líbil, prohloubil mé znalosti v aplikacích Google, které mohu využít při pracovních povinnostech i v praktickém životě. Po celou dobu nás vedla zkušená lektorka, která i při ztížených podmínkách online výuky dokázala navést a poradit.

Helena O. – účastníce školení DVPP ICT Google Apps

Zúčastnila jsem se on-line kurzu Cloudové služby a komunikace v Google Apps. Velmi mi vyhovovalo, že školitel dopředu vyzkoušel spojení a seznámil mě s uživatelským prostředím, v kterém kurz probíhal. Se samotným kurzem jsem byla velice spokojená. Tempo bylo přiměřené, mohli jsme klást dotazy, vyhovavovalo mě uspořádání  – od obecného seznámení, k dílčím funkcím Google Apps. Kurz hodnotím jako velmi zdařilý a přínosný. I když jsem měla nejprve obavu z on-line formy výuky, tato mi nakonec velmi vyhovovala.

Marie K. – účastnice školení DVPP ICT Google Apps

Ještě jednou děkuji za on-line kurz (ICT Office 365). I když ve škole Office 365 používáme, o jeho možnostech jsem se dozvěděl od Vás a těším se, že mi pomůže v práci a v dnešní době i k lepší komunikaci a plánování práce s žáky a jejich rodiči.

Karel O. – účastník školení DVPP ICT Office 365

I když jsme si již bláhově mysleli o prázdninách tohoto roku, že jsme v těchto on-line nástrojích proškolili již velké množství učitelů a bude u nich „hlad“ po dalších pokročilejších nástrojích a postupech, tak opak je pravdou. Na podzim se opět zvedl zájem o naše školení MS Office 365 a Google Apps (neboli Google Workspace). A tak neustále pomáháme českému školství dostat se na novou „digitální“ vlnu tak, aby mohli efektivně fungovat jak v době „distanční“, tak i v době prezenční výuky.

V co doufáme v době „po-covidové“

Pro začátek je bezpodmínečná dobrá znalost výhod a možností daného software baličku, ať už se škola rozhodne pro Google nebo Microsoft. Dále je potřeba nenechat tento impuls vyprchat a přenést si nové získané zkušenosti a znalosti do „klasické“ prezenční výuky. Je možné využívat i nadále výhody on-line nástrojů – např. zadávat úkoly a kontrolovat je on-line místo „klasického“ postupu. Proč nepřijmout tento nový standard za svůj a nebýt tak daleko efektivnější a možná i spokojenější. Kdybychom to přehnali do extrému, tak by se dalo v budoucnu uvažovat o „vytěžování zdrojů„, jak to známe z klasického projektové řízení. Když budou data dostupná on-line, tak už by nemuselo docházet k přetížení žáků z hlediska úkolů, protože by šlo hned vidět, kolik toho daný žák má. Sice je to pravděpodobně hudba budoucnosti, ale proč na ní nebýt připraven.

Jsme CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. a školíme dospělé více jak 25 let. Se školení pedagogů máme bohaté a dlouholeté zkušenosti a již od realizace programu SIPVZ a nyní v rámci Šablony DVPP. Neustále se snažíme hledat nové možnosti a příležitosti, jak naučit pedagogy nové věci, znalosti a dovednosti. Pokud byste chtěli absolvovat naše školení od IT kurzů (Google Apps, MS Office 365, „klasické“ ICT nebo tvorba www) až přes Osobnostně sociální rozvoj, tak se podívejte na Termíny. Nebo pokud máte zájem o školení většího počtu učitelů (pro sborovnu), tak nám můžete rovnou napsat na e-mail DVPP@poc-sluzba.cz. Školení realizujeme po celé ČR – tedy i přímo u Vás ve škole.

DVPP
DVPP, Google Apps, Google Suite, Google Workspace, MS Office, MS Office 365, Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony pro MŠ/ZŠ, šablony pro SŠ

Archivy

On-line DVPP kurzy jsou i se záznamem
Kurzy a školení na začátku roku 2021

Další podobné články