Novinky v ECDL ICDL 2019

Novinky v ECDL (ICDL) 2019

Ve středu 12. 6. 2019 proběhl v Praze Národní informační seminář ECDL 2019. My, jako jedno z mála z akreditovaných testovacích středisek s možností testovat testery, jsme nemohli chybět na této každoroční události. Nesmíme zapomenout zdůraznit, že se jednalo také o „oslavu“ 20ti letého výročí zavedení ECDL v Česku.

Program Národního informačního semináře ECDL 2019

Program semináře nebyl nikterak dlouhý, ale byl rozdělen do několika následující bloků:

Úvodní slova – prof. Štěpánková

Úvodem provedla paní předsedkyně ČSKI a prezidentka ECDL-CZ prof. Štěpánková, která shrnula všechny důležité milníky, které ECDL v Česku za těch 20 let mělo. Dále bylo připomenuto, že v programu ECDL je aktivních více jak 110 organizací z celého spektra od škol až po soukromé vzdělávací společnosti.

Představení humanoidního robota Pepera

Jako zpestření dopoledního bloku byla ukázka robota Pepera (pravděpodobně pojmenovaného dle partnerky z IronMana). Tento robot se řadí do střední třídy s cenovkou kolem 450 000 Kč. Zajímavostí je, že má kromě „klasických“ dvou očí ještě další dvě kamerky tak, aby mohl sledovat co největší prostor kolem sebe.

Také byla připravena krátká demonstrace robota, kterou můžete shlédnout ve videu níže.

Ukázka robota Peper

Byl jsem u toho, když přišlo ECDL do ČR

Dále vystoupil pan Ivan Pilný (13. ministr financí ČR – rok 2017), který zavzpomínal na dobu, kdy byl ve vedoucí funkci v českém Microsoftu. Promluvil o možnosti, že i státní správa bude moci použít ECDL jako nástroj pro testování digitální gramotnosti státních zaměstnanců.

Poté pan Pilný zmínil, že v Královéhradeckém kraji jsou v tomto ohledu pravděpodobně nejdále a to ve smyslu inovativní výuky resp. zavádění digitální technologii v ostatních předmětech na středních školách např. v biologii.

ECDL se mění na ICDL

V odpoledním programu vystoupil Ing. Jiří Chábera a představil nejdůležitější novinky v konceptu ECDL. Resp. to, že se pomalu nastartoval proces celosvětového rebrandingu na ICDL. Pan Chábera očekává, že se tato změna v ČR postupně projeví v rozmezí 5 až 10 let. Takže nemusíte mít strach, že by se všechno měnilo, ale je dobré vědět, že postupně budeme více vídat zkratku ICDL nežli ECDL.

Poté byla představena celosvětová čísla v oblasti testování ECDL (ICDL) a to:

  • 70 milionů úspěšných testů
  • 16 milionů úspěšných absolventů

Další novinky

Další novinkou po „přejmenování“ z ECDL na ICDL bylo představení nového celosvětového rozdělení dle cílových skupin nad rámec klasických programů CORE, ADVANCED. A to ICDL Workforce (pro pracující), ICDL Professional (pro odborníky), ICDL Digital student (pro digitální studenty) a ICDL Digital citizen (pro digitální občany).

ECDL 2019 ICDL nové rozdělení moduly
Celosvětové rozdělení dle cílových skupin.
zdroj: Prezentace pana Chábery

V rámci prezentace pana Chábery byly představeny i nové moduly i s odhadem, kdy pravděpodobně budou dostupné pro Českou republiku.

Závěr z Národního semináře 2019 ECDL/ICDL

Aktuálně se pro nás v České republice příliš nemění, všechno, co platilo před letošním seminářem, platí i dále. Pouze víme, že se postupně bude měnit celý koncept a to jak dle jména ECDL => ICDL, tak i dle rozdělení. Ale hlavní je, že moduly zůstavají a budou se jen rozšiřovat tak, aby reflektovaly aktuální potřeby firem, škol a běžného života.

Na úplný závěr uvádíme aktuální rozdělení modulů pro získání certifikátu ECDL CORE v obrázku níže.

Skladba zkoušek pro získání certifikátu ECDL CORE
zdroj: Prezentace pana Chábery
DVPP, Firemní školení, Ostatní, Rekvalifikace
Chábera, ČSKI, ECDL, ECDL Advanced, ECDL Core, ICDL, Praha, Robot Peper

Archivy

Profesor Milan Zelený bude přednášet na Akademii DM
Prázdniny – nejlepší čas na sebevzdělávání!

Další podobné články