On-line DVPP kurzy jsou i se záznamem

On-line DVPP kurzy jsou i se záznamem

Jak jsme Vás již informovali – a to jak na tomto webu, tak i na našem specializovaném webu pro Šablony DVPP, je v současné době opět možnost absolvovat akreditované kurzy DVPP ve formě on-line (synchroního) vzdělávání. Také jsme vás již seznámili s tím, jaký komunikační nástroj pro tuto formu online výuky využíváme – jedná se o ZOOM. Jsme rádi, že náš článek o tom, jak se připravit na on-line výuku – Jak se připravit na naší on-line výuku pomocí Zoomu? má tak vysoký počet přečtení.

Záznamy z on-line školení DVPP

Jednou z podmínek zveřejněných na webu MŠMTInformace o podmínkách akreditace programu realizovaných formou webináře nebo videokonference – je dostupnost záznamů z on-line školení. Pro tyto účely jsme využili náš zaběhlý e-learningový portál, který postupně rozšiřujeme o nové záznamy z již uskutečněných kurzů a školení.

Pojme si nyní blíže popsat, jaký je postup a v jaké formě můžete od nás očekávat záznamy z on-line školení DVPP. V první řadě musí nejprve proběhnout samotné školení, které se vždy nahrává – a to přímo v prostředí Zoom, takže je tato informace viditelná jak lektorovi, tak i účastníkům. O této zkutečnosti informujeme účastníky opakovaně – v mailu s přístupem do učebny, při zahájení školení. Důvodem je to, aby nevznikalo zbytečné nedoruzumění. Pořízení záznamu ze školení požaduje přímo MŠMT ve svém pokynu o realizaci webinářů. Po ukončení online školení se pořízené video z tohoto školení zpracuje a nahraje se na náš cloud. V dalším kroku vytvoříme nový „kurz“ v e-learningu, kam se mohou přihlásit a shlédnout opakovaně celé školení pouze účastníci tohoto školení a to po dobu 14 dnů. Tento přístup není veřejný, takže se účastníci nemusí obávat, že by záznam viděl i někdo mimo účastníků daného kurzu.

Záznam z on-line školení – úvodní stránka

Na obrázku níže vidíte detail již konkrétního školení DVPP. V tomto případě se jedná o 2. den on-line školení. Kliknutím na šipku si může účastník pustit celý záznam, případně si ho na časové ose záznamu posunout, zastavit, vrátit zpět – tj. přehrát si ho jako jakékoliv jiné video.

Zobrazení konkrétního video záznamu

Odpolední on-line kurzy DVPP

Nově jsme naplánovali také „odpolední“ termíny on-line školení DVPP, které probíhají vždy od 14:00 do 15:30 ve 4 dnech tak, aby byla splněna 8 hod dotace školení. Odpolední termíny jsme do nabídky doplnili především proto, že dopoledne jsou někteří pedagogové zaneprázněni svými pracovními povinostmi s online výukou svých žáků a studentů. Doufáme, že tyto „odpolední“ termíny tak umožní vzdělávat se i těmto pedagogům. Dále i těm, kteří jsou často z Čech a byla by pro ně komplikace dojíždět do Olomouce / Brna / Zlína / Kroměříže.

Všechny naše termíny najdete na stránce Aktuální termíny, pokud Vás zajímají pouze termíny DVPP, pak ty najdete na webu Šablony DVPP – termíny.

DVPP
DVPP, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, Šablony pro MŠ/ZŠ, šablony pro SŠ, Záznamy školení

Archivy

Jak se připravit na naší on-line výuku pomocí Zoomu?
DVPP – naučte se plně využít potenciál on-line výuky

Další podobné články