Fotoaparát v Excelu 2016

Fotoaparát v Excelu 2016

Dnes tu máme první článek ze seriálů článku týkajících se práce s kancelářským balíčkem Microsoft Office. Tento článek na téma “funkce Fotoaparát v Excelu 2016” napsala naše zkušená lektorka IT kurzů Ing. Monika Kochaníčková, se kterou se můžete setkat na školení Efektivní digitální kancelář či MS Excel – středně pokročilí/pokročilí. V praxi často používáte postupy, o kterých víte, že nejsou úplně nejrychlejší.…
Klikněte zde
Informace k dočasnému pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II

Informace k dočasnému pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II

Úřad práce ČR upozorňuje žadatele, že dne 23. 8. 2016 bude dočasné pozastavení příjmu žádostí pro projekt POVEZ II. Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším době, aby se zajistilo plynulé čerpání finančních prostředků během celého období realizace projektu plánovaného až do 30. 11. 2020. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017. Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu…
Klikněte zde
Školení a kurzy CAD

Školení a kurzy CAD

turned_in_not,
Abychom Vám usnadnili zavedení CAD, GIS, PDM a multimedia aplikací, jejich upgradů či nadstaveb do rutinního provozu nebo pomohli zvýšit produktivitu Vaší práce, nabízíme Vám specializovaná školení a kurzy CAD školicího střediska Autodesk – ATC – Authorized Training Center, které zajišťujeme předními odborníky firmy CAD Studio a.s.. Úspěšní absolventi CAD školení získávají celosvětově platný certifikát firmy Autodesk®. Nabízíme pomoc…
Klikněte zde
Řízení projektu metodou přidělování balíků práce

Řízení projektu metodou přidělování balíků práce

turned_in_not,
V rámci výzvy č. 040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin bylo 62 projektů doporučených k financování. Naše společnost Počítačová služba s.r.o. se podílela na přípravě 3 úspěšných projektů. Nyní nastávají pro úspěšné žadatele otázky k řízení projektu: Jak projekty řídit, aby byly splněny cíle projektu? Jaké kroky realizovat při řízení projektu, abychom dosáhli stanovených indikátorů s daným rozpočtem? Řídit projekt po aktivitách nebo po etapách?…
Klikněte zde
Základní pojmy v digitálním marketingu

Základní pojmy v digitálním marketingu

turned_in_not
Abychom se vůbec mohli zorientovat v digitálním marketingu, je potřeba si osvojit základní pojmy. V následující tabulce jsou rozepsány základní pojmy z oblasti digitálního marketingu. Mimo anglických popisů zkratek, zde najdete i jednoduchý popis v češtině. Základní pojmy v digitálním marketingu Pojem Popis SEO (Search Engine Optimization) Optimalizace pro vyhledávače – také se často používá ve významu procesu optimalizace webových stránek, aby…
Klikněte zde
Noví projektoví manažeři – perspektivní profese

Noví projektoví manažeři – perspektivní profese

turned_in_not
Včera (1.8. 2016) jsme v Brně úspěšně zakončili závěrečnými zkouškami rekvalifikační kurz „Manažer projektu„. Celkem 6 účastníků (noví projektoví manažeři) složilo profesní zkoušku a prokázalo potřebné znalosti a dovednosti dle profesního kvalifikačního standardu, na kterém byla postavena celá výuku kurzu. Obtížnost a složitost zkoušky je  nastavena hodnotícím standardem, který je opět definován v Národní soustava kvalifikací. Dle EQF (Evropského kvalifikačního rámce) se…
Klikněte zde
ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů

ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů

turned_in_not,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projektové žádosti o podporu je možné podávat od 23. června 2016 do 30. 6. 2017. Kompletní znění výzvy včetně všech příloh je dostupné zde: výzva…
Klikněte zde
Menu