Vybrané profesní školení a kurzy vhodné – Výzva 43 a 60

Už i Vy chystáte seznam školení v rámci realizace projektu Výzvy 43 či 60 a zvažujete jakým obsahem či formou školení své kolegy zaujmete? Byli jsme již osloveni řadou úspěšných žadatelů, abychom jim vybrali a blíže specifikovali z naší široké nabídky školení a kurzů témata atraktivních a moderních školení vhodných pro Výzvy 43 a 60, které budou nové svým obsahem a atraktivní svou formou/metodou výuky pro jejich zaměstnance právě…
Klikněte zde
vzdělávací aktivity pro realizátory místních akčních plánů

Vzdělávací aktivity pro realizátory Místních akčních plánů (MAP)

turned_in_not
Dne 17. 1. 2017 proběhla první ze vzdělávacích aktivit, které naše společnost nabízí realizátorům Místních akčních plánů (zkráceně MAP). Každý z MAPů má povinnou aktivitu – Budování znalostních kapacit, v rámci které nabízí na svém území pro aktéry v oblasti vzdělávání různé vzdělávací aktivity. Naše první aktivita proběhla pod záštitou MAS Šternbersko, o.p.s. Jako téma bylo ze strany především pedagogických pracovníků požadováno Získání…
Klikněte zde
Kurzy pro SŠ a VOŠ

Připravované kurzy pro SŠ a VOŠ – akreditace DVPP

turned_in_not, ,
Připravované akreditace DVPP v návaznosti na vyhlášenou výzvu pro střední školy a vyšší odborné školy – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“ jsme pro vás připravili akreditace DVPP pro kurzy, které bude možné uhradit právě z finančních prostředků této výzvy. V současné době jsou tyto kurzy na posouzení u akreditační komise. O získání akreditací vás budeme informovat v rámci našich aktualit. A na jaká…
Klikněte zde
zahájení kurzu Manažer projektu

Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží

turned_in_not,
Projektové řízení, realizace a vedení projektů je v poslední době opět velmi aktuální. V současné době je toto téma ještě aktuálnější, neboť v loňském roce již započalo intenzivní čerpání prostředků EU v rámci programovacího období 2014 – 2020, ve kterém byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. EU nabízí možnost čerpání dotací především k  podpoře hospodářského…
Klikněte zde
Menu