Vzdělávací-aktivity-pro-realizátory-Místních-akčních-plánů-(MAP)

Vzdělávací aktivity pro realizátory Místních akčních plánů (MAP)

Dne 17. 1. 2017 proběhla první ze vzdělávacích aktivit, které naše společnost nabízí realizátorům Místních akčních plánů (zkráceně MAP). Každý z MAPů má povinnou aktivitu – Budování znalostních kapacit, v rámci které nabízí na svém území pro aktéry v oblasti vzdělávání různé vzdělávací aktivity. Naše první aktivita proběhla pod záštitou MAS Šternbersko, o.p.s. Jako téma bylo ze strany především pedagogických pracovníků požadováno Získání přirození autority. Lektorkou tohoto semináře byla paní Ing. Lenka Podmolíková. Semináře pod jejím lektorským vedením se zúčastnilo cca 30 účastníků (učitelé, ředitelé, starostové, pracovníci úřadů, pracovníci vzdělávacích institucí, aj.).

Obsahem 4 hodinového semináře byla tato témata:

  • Úvodní aktivizační technika.
  • Bez autority to nejde.
  • Sociální podmíněnost autority.
  • Test – Jak rozvíjet svoji autoritu.
  • Autorita dnes – typologie a kritéria.
  • Osobnost nositele autority.
  • Význam komunikace pro získání a udržení autority.
  • Další specifické dovednosti nositele autority.
  • Závěrečné shrnutí a zpětná vazba.

Školení pro realizátory Místních akčních plánů (MAP)

Podle informací, které jsme získali od zástupců MAS Šternbersko je hlavním cílem aktivity budování znalostních kapacit zejména posílení existujících sítí spolupráce, jejich rozšíření a otevření novým podnětům ze světa vzdělávání a světa práce, včetně lepšího propojování obou těchto světů, vyšší mírou zapojení doposud méně aktivních škol, rozvoj kompetencí a posilování motivace k aktivnímu zapojení do tvorby a realizace MAP u relevantních klíčových partnerů v rámci vymezeného území. K dosažení tohoto cíle budou nasměrovány příslušné vzdělávací aktivity, a to jak po obsahové, tak i po formální stránce. S ohledem na velmi kladné ohlasy ze strany účastníků tohoto úvodního semináře byly ze strany realizátora a nositele MAP na Šternbersku objednána další témata pro vzdělávací aktivity, jedná se o: Motivace podřízených a sebe sama a Zvyšování kvalifikace, ochota učit se novým věcem. O tématech na druhou polovinu roku 2017 proběhne jednání.
Další fotografie si můžete prohlédnout na stránkách MAS Šternbersko.
Tuto možnost samozřejmě nabízí naše společnost i dalším realizátorům MAPů. S dotazy, či poptávkami je možné se obracet na email HFidranska@poc-sluzba.cz

Firemní školení
školení MAP

Archivy

Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží
Vybrané profesní školení a kurzy vhodné – Výzva 43 a 60

Další podobné články