Připravované kurzy pro SŠ a VOŠ - akreditace DVPP

Připravované kurzy pro SŠ a VOŠ – akreditace DVPP

Připravované akreditace DVPP v návaznosti na vyhlášenou výzvu pro střední školy a vyšší odborné školy – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“ jsme pro vás připravili akreditace DVPP pro kurzy, které bude možné uhradit právě z finančních prostředků této výzvy. V současné době jsou tyto kurzy na posouzení u akreditační komise. O získání akreditací vás budeme informovat v rámci našich aktualit. A na jaká témata a kurzy se vlastně můžete těšit?

Akreditace DVPP – kurzy pro střední školy:

Akreditace DVPP – kurzy pro vyšší odborné školy:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti (16, 24, 80 hodin)
 • Rozvíjení podnikatelských dovedností (výchova k podnikavosti) na VOŠ (8, 16, 24, 80 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na rozvoj kompetencí (16 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na komunikační dovednosti a spolupráci (16 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na konflikty a obtížné situace (16 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na sebepoznání a sebereflexi (16 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ (24, 80 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ zaměřený na rozvoj kompetencí (8 hodin)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti ICT (8, 16, 24, 80 hodin)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti (80 hodin)
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti na VOŠ
 • Rozvoj matematické gramotnosti na VOŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na anglický jazyk (8, 16, 24 hodin)
 • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů s SVP
 • Kariérové vzdělávání pedagogů VOŠ (8, 16, 24 hodin)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na projektovou výuku (8, 16, 24 hodin)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání (8, 16, 24 hodin)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání (8, 16, 24 hodin)

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo podnět, napište na e-mail DVPP@poc-sluzba.cz, rádi se s Vámi spojíme a najdeme řešení.

Nezařazené
DVPP, kurzy SŠ, kurzy VOŠ

Archivy

Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží
Vybrané profesní školení a kurzy vhodné – Výzva 43 a 60

Další podobné články