Digitalni Marketing -zakladni pojmy

Základní pojmy v digitálním marketingu

Abychom se vůbec mohli zorientovat v digitálním marketingu, je potřeba si osvojit základní pojmy. V následující tabulce jsou rozepsány základní pojmy z oblasti digitálního marketingu. Mimo anglických popisů zkratek, zde najdete i jednoduchý popis v češtině.

Základní pojmy v digitálním marketingu

Pojem
Popis

SEO (Search Engine Optimization)
Optimalizace pro vyhledávače – také se často používá ve významu procesu optimalizace webových stránek, aby je vyhledávače co nejlépe hodnotili.

PPC (Pay Per Click)
Placené umístění u výsledku vyhledávání – „platba za proklik reklamy“.

SEM (Search Engine Marketing)
Obecně marketing pro vyhledávače, platí pro SEO i PPC.

CTR (Click-Through-Rates)
Míra prokliků – jaké procento prokliků z celkového počtu zobrazení dané reklamy.

Remarketing (Retargeting)
Reklama pro uživatele, kteří jsou nějak označeni, např. tím, že navštívili webové stránky – mohu na tyto uživatele cílit jinou reklamu. Remarketing používá Google, Retargeting používá SKlik

Konverze
Splnění cíle, které jsem si určil – může to být vyplnění formuláře nebo dokončená transakce v e-shopu.

Míra konverze
Procento, kolik se splnilo cílů vůči celkovému zobrazení stránky (stránka se zobrazila 100x, 1x byla úspěšná transakce ->1% míra konverze)

ROI (Return of investment)
Návratnost investice – řešíme, zda se nám reklama vyplatí nebo ne.

KPI (Key Performance Indicators)
Ukazatele výkonnosti nebo klíčové metriky – jedná se o pomůcku pro měření výkonnosti.

Imprese
Zobrazení – v display reklamě mluvíme o jednom zobrazení banneru.

Cookie
Textový soubor, který si web umístí do prohlížeče uživatele, aby si zapamatoval informace o uživateli.

Rich media
Interaktivní média zobrazující produkt či prezentující služby, které často mají nějaké interaktivní prvky (zvětšení prvku při najetí myši). Patří sem textové, obrazové soubory, animace, videa, zvuk, atd.

framework STDC
See – Think – Do – Care -> doporučený postup, jak fungovat na internetu, obsáhnout celou zákazníkovu cestu.

Responzivní design
Česky „Přizpůsobitelný vzhled“ -> jedná se o vzhled webu, který se přizpůsobuje dle typu zařízení, např. pro mobily, tablety, PC, …

CPM (Cost per Mille)
Cena za tisíc zobrazení reklamy.

CPC (Cost per Click)

Cena za proklik reklamy.

CPA (Cost per Acquisition)
Cena za akvizici.

CTA (Call to action)
Výzva k akci – skoro každá reklama by měla obsahovat CTA tak, aby uživatele vyzvala k nějaké akci.

A/B testování
Porovnávání několika (většinou 2) verzí stejného grafického výstupu a testování na menším vzorku – ten, který dosáhne lepších výsledků, je pak následně rozeslán většině uživatelů.

GDN (Google Display Network)
Jsou to systémy Google AdWords (zadávání reklamy) a Google AdSense (zobrazování reklamy).

Pokud byste chtěli získat více informací a lépe se v těchto pojmech orientovat, pak máte možnost přihlásit se do kurzu Digitální marketing. Konkrétní termíny školení najdete zde.
Další články k digitálnímu marketingu naleznete na Digitalni-Marketer.cz

Ostatní
Digitální marketing

Archivy

Proč absolvovat kurz a profesní zkoušku Manažer projektu (63-007-R)?
Školení a kurzy CAD

Další podobné články