Proč absolvovat kurz a profesní zkoušku Manažer projektu (63-007-R)?

Proč absolvovat kurz a profesní zkoušku Manažer projektu (63-007-R)?

Dnes prakticky každý z nás v jakékoliv profesi i doma řídíme nějaký projekt. Chcete odjet na dovolenou? Pak musíte vybrat s kým, kam, na jak dlouho, za kolik, zvolit vhodný dopravní prostředek, … – i to je projekt, i když většinou v menším měřítku, než řešíme v práci. Schopnost připravit, řídit, nebo koordinovat projekty se dnes běžně vyžaduje i na (ne)projektových pozicích. Moderní manažer projektu by měl být schopen projektově plánovat i spolupracovat.

V obecném povědomí o řízení projektu platí představa, že to musí být něco velkého a že se to týká především profesí, jako jsou manažeři projektu, vedoucí projektových kanceláří, manažeři pracující v projektových týmech, IT inženýři, testeři atd.

Proč absolvovat kurz a profesní zkoušku Manažer projektu (63-007-R)?

Poslední zkušenosti však ukazují, že znalost obecných principů tvorby a řízení projektů jde napříč profesemi, takže tyto zkušenosti využijí např. personalisté nebo HR manažeři, pedagogové na všech stupních od mateřské školy, přes základní a střední školy až po vysoké školy. Dále bychom zde zařadili vzdělavatele dospělých – vždyť, co jiného je naplánování vzdělávací akce, než tvorba, řízení a realizace projektu.
Takto bychom mohli pokračovat prakticky ve všech profesích – ať ve výrobní sféře nebo ve službách.
Aktuálně byl 21.6.2016 v Brně zahájen další běh kurzu „Manažer projektu“, který je přípravou k profesní zkoušce „Manažer projektu (63-007-R)“. Celkem nastoupilo 7 účastníků ze 4 okresů Jihomoravského kraje – Brna, Blanska, Břeclavi a Hodonína. I tentokrát je lektorské obsazení exkluzivní – Ing. Leopold Podmolík, Mgr. Marek Ginter a Ing. Jaromír Navrátil.

Co všechno by manažer projektu, nebo ten, kdo vede a řídí projekt, měl umět?

Schopný manažer projektu má prakticky zvládnutou metodiku jak stanovit cíle, rozsah a specifikovat výstupy projektu včetně řízení a kontroly finančních zdrojů. Zvládne efektivně vést administrativu projektu. Pravidelně komunikuje a řídí ostatní členy týmu, reportuje nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu.

Pozice projektového manažera je významná z pohledu klienta i dodavatele. Manažer projektu zodpovídá za rozdělování a reportování úkolů, stanovení cílů projektu, plánování dílčích etap i aktivit, dodržování harmonogramu, nebo vedení nezbytné administrativy v projektovém deníku.

Co všechno se na kurzu „Manažer projektu“ naučíte?

  • Řízení rozsahu projektu
  • Řízení časového rámce projektu
  • Finanční řízení projektu
  • Řízení jakosti projektu
  • Řízení rizik projektu
  • Řízení změn v projektu
  • Řízení zdrojů projektu
  • Řízení informací a dokumentace projektu
  • Plánování a organizování práce

A poslední plus

Kurz může být zaměstnancům uhrazen z prostředků projektu POVEZ-II, nebo v rámci aktivit výzvy č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“, případně uchazečům o zaměstnání může kurz zaplatit Úřad práce jako tzv. „zvolenou rekvalifikaci“.

A co termíny kurzu a zkoušek kurzu Manažer projektu?

Aktuálně nám kurz běží v Brně a to až do 1.8.2016 – pokud máte zájem zúčastnit se některý den, abyste získali představu, jak probíhá výuka, máte možnost – stačí nás jen dopředu kontaktovat a domluvit si termín na mailu LPodmolikova@poc-sluzba.cz

Další termín kurzu a zkoušek „Manažer projektu“ je naplánován opět v Brně a to od 17.10. do 22.11.2016. Tak neváhejte a přihlaste se zavčas – maily i telefony nám fungují i přes prázdniny 🙂
Pokud máte již dostatek zkušeností a znalostí, můžete se přihlásit přímo na zkoušku „Manažer projektu (63-007-R)“. Nejbližší termín je 29.7. a 1.8.2016 (zkouška je rozdělena do 2 dnů – na praktickou a teoretickou část).
Těšíme se na Vás!

Nezařazené
Manažer projektu, POVEZ II, Výzva 43

Archivy

Výzva 043 – Stručné Informace k výzvě „podnikové vzdělávání zaměstnanců“
ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů

Další podobné články