Word-citace

Bibliografie a citování pramenů v programu MS Word

Máme další článek ze seriálů článku týkajících se práce s kancelářským balíčkem Microsoft Office. Tento článek na téma „Bibliografie a citování pramenů v programu MS Word“ napsal náš vele-zkušený lektor IT kurzů Ing. Jaromír Navrátil, se kterým se můžete setkat na školení Efektivní digitální kancelář či MS Word pro asistentky/administrativní pracovníky.V současné době se klade stále větší důraz na ochranu autorských práv. Pokud tedy ve své práci použijete cizí nebo i svou dříve publikovanou myšlenku, tabulku, text, je potřeba uvést pramen, odkud jste tuto informaci získali.

Jak to celé funguje – Bibliografie a citování pramenů?

U převzatého textu, tabulky apod. uvedete vhodný odkaz na pramen. Pokud jste pramen ještě nepoužili, musíte jej zadat, případně zadat zástupný odkaz, který později doplníte potřebnými údaji.
Seznam pramenů (tzv. Bibliografie) je uveden zpravidla na konci Vašeho textu, knihy nebo brožury.

Co je potřeba nejdříve zvážit­ u bibliografie a citování pramenů?

Různé obory mohou mít požadavky na konkrétní normu, dle které je potřeba citaci provést. Ve Wordu si můžete příslušnou normu zvolit. K nejpoužívanějším patří APA, MLA nebo ČSN ISO 690:2011. Při vysvětlení dalšího postupu budeme vycházet z ČSN ISO 690:2011.
Pokud nemáte normu stanovenu, volbou normy ISO nemůžete udělat chybu.
Normu můžete ve Wordu kdykoli změnit a veškeré citace se dle ní upraví!

Jak citaci realizovat v programu WORD?

Pro citace je určena skupina Citace a bibliografie na kartě Reference – viz obrázek 1.

Obrázek 1

Vložit citaci: Umožní vložit stávající nebo vytvořit novou citaci nebo zástupný odkaz.
Styl: Volíte normu pro citaci, lze kdykoli změnit
Bibliografie: Umožní vložit seznam pramenů na konec dokumentu.
Spravovat prameny: Umožňuje opravit, smazat, doplnit pramen nebo zadat pramen místo zástupného odkazu.
Příklad citace z knihy.

Zvolte normu: Karta Reference – skupina Citace a bibliografie – tlačítko Styl – Zvolte ISO 960 první prvek a datum
Napište níže uvedený text. Ponechte kurzor za textem.Počáteční ARPANET tvořil jedinou uzavřenou síť. Komunikace s hostitelem ARPANETu vyžadovala skutečné připojení k jinému procesoru zpráv rozhraní (Inaterface Message Processor, IMP) ARPANETu.
Vložte odkaz na citaci vytvořením nového pramenu: Karta Reference – skupina Citace a bibliografie – tlačítko Vložte citaci – Přidat nový pramen. Vyplňte údaje dle Obrázku 2. Potvrďte formulář. Citovaný text s odkazem vidíte pod obrázkem

Obrázek 2

Počáteční ARPANET tvořil jedinou uzavřenou síť. Komunikace s hostitelem ARPANETu vyžadovala skutečné připojení k jinému procesoru zpráv rozhraní (Inaterface Message Processor, IMP) ARPANETu. (Kurose, a další, 2014)

Obdobným způsobem můžete vkládat další citace nebo používat citace vytvořené.
Pokud potřebujete citovat WEB, článek apod., změňte Typ pramene – viz Obrázek 2 nahoře.
Na konec dokumentu vložte Bibliografii: Karta Reference – skupina Citace bibliografie – tlačítko Vložte citaci – Bibliografie – Citovaná literatura. Příklad vidíte níže.

Citovaná literatura

Janovský, Dušan. 2003. CSS kaskádové styly. Jak psát WEB. [Online] 2003. [Citace: 01. 09 2016.] http://jakpsatweb.cz.
Kurose, James F. a Ross, Keith W. 2014. Počítačové stě. Brno : Computer Press, 2014.

Pokud Vás tato problematika zajímá více, můžete se přihlásit do kurzu MS Word pro asistentky/administrativní pracovníky nebo kurzu Efektivní digitální kancelář, kde je toto a obdobná témata probírána více podrobně. Ukážeme Vám, jak zrychlit Vaši práci ve Wordu pomocí jednoduchých efektivních nástrojů, které Vám ušetří polovinu času.

Nezařazené
bibliografie, citování pramenů, MS Word

Archivy

Začátek školního roku ve znamení DVPP – ŠABLON
Nový projekt v Jihomoravském kraji – „Age management v praxi – nová kariéra po padesátce“

Další podobné články