MBA v Olomouci

Již za 10 dní zahajujeme nové Studium MBA v Olomouci

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že již za 10 dní zahajujeme Studium MBA v Olomouci – a to v sobotu 20. října 2018 u nás v CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ – Počítačová služba s.r.o., na adrese Olomouc, Stupkova 1a. Tímto prvním seminářem zahajujeme nejen celé 18 měsíční studium MBA, ale i cyklus jednodenních Manažerských kurzů (bližší informace ZDE).

Pro minulé absolventy studia  a naše zákazníky chceme i tyto jednotlivé dílčí semináře v rámci zahajovaného studia MBA v Olomouci zpřístupnit samostatně za zvýhodněnou cenu ZDE.

Pojďme si nyní představit prvního přednášejícího – je jím Ing. Jiří Chábera . Jeho seminář má název Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi, … aneb jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál.

Zahajujeme Studium MBA v Olomouci – Přednášející – Ing. Jiří Chábera

Pan Ing. Jiří Chábera je zkušený a dlouholetý manažer mezinárodního standardu ECDL pro Českou republiku. V roce 2004 se stal členem Fóra pro informační gramotnost poradní pracovní skupiny pro oblast informační a počítačové gramotnosti ministryně informatiky. Od roku 2005 se naplno věnoval a stále věnuje propagaci a realizaci myšlenek mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL / ICDL. V letech 2014 a 2015, jako spoluautor, připravoval vládou schválenou Strategii digitální gramotnosti ČR do roku 2020.

Má řadu let praktických zkušeností v oblasti výroby, obchodu a servisu výpočetní techniky, v oblasti vývoje, prodeje a poskytování komplexních ICT služeb a v neposlední řadě v oblasti firemního managementu, řízení projektů, vzdělávání a ověřování digitálních kompetencí podle konceptu ECDL.

Zahajujeme Studium MBA v Olomouci – k samotnému semináři

Jste nakloněni digitálním technologiím nebo jste je prostě přijali jako nezbytnou součást svého osobního či profesního života? Máte alespoň minimální zkušenosti s využíváním digitálních technologií v podřízené nebo nadřízené pozici, v administrativě, při komunikaci, v personální politice nebo ve vzdělávání?

Pokud ano, pak jste srdečně zváni na seminář s názvem: Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi, … aneb jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál. Společně s Ing. Jiřím Cháberou (ČSKI, ECDL-CZ, CertiCon a.s.) snadno pochopíte význam digitálních kompetencí – jak pro občanský a profesní život jedince, tak pro provoz a rozvoj firem. Získáte přehled o potřebném rozsahu digitálních kompetencí zaměstnanců, o smyslu, možnostech a omezeních digitálních technologií. Jejich používaných (nejen) ve firemní praxi a o způsobech měření úrovně digitálních kompetencí. Kromě toho, si budete moci bez pozlátka pohovořit o tom, jak jsou na tom Češi s digitálními kompetencemi. Jak vypadá naše střední školství, co můžete očekávat od nových zaměstnanců, absolventů rekvalifikací nebo třeba od příchodu Průmyslu 4.0.

Seminář je součástí profesního studia MBA pořádaného Akademií digitálního managementu v Olomouci, jejíž motem je: „z praxe pro praxi“, … a o tom to bude!

Naše mateřská společnost CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. patří mezi několik málo autorizovaných testovaných středisek, kde se mohou mimo běžných uchazečů otestovat i zájemci o pozici testera, což představuje absolvování zkoušky za ztížených podmínek. Více o informací o samotném standardu ECDL naleznete na jejich webových stránkách.

Nezařazené

Archivy

Školení a semináře digitálního marketingu na Moravě (+ Praha)
Zahájili jsme letošní studium MBA – poslední volná místa

Další podobné články