Zahájili jsme letošní studium MBA - poslední volná místa

Zahájili jsme letošní studium MBA – poslední volná místa

V aktuálně zahájeném ročníku studia MBA máme ještě poslední volná místa! V sobotu 20. října jsme  zahájili nový ročník profesního studia MBA v Olomouci se zaměřením na atraktivní a moderní téma – Digitální kompetence manažerů. Do termínu další přednášky 24. 11. 2018 Vám nabízíme ještě poslední volná místa.  Tato přednáška bude na velice zajímavé téma Age management – využití nového způsobu řízení a práce HR ve firmách s ohledem na věk zaměstnanců.

Zahájili jsme letošní studium MBA

Zahajovací balíček pro studenta MBA
Zahajovací balíček pro studenta MBA

Letos byl nábor studentů do aktuálního běhu studia MBA  značně ovlivněn předvolební kampaní. Přesto se nám nábor podařil a v sobotu 20. 10. 2018  jsme zahájili nový ročník Profesního studia MBA, které je nově zaměřeno na digitální kompetence manažerů a jejich zdravý životní styl.

 

Slovo ředitele Akademie DM k zahájení

Přivítání studentů ředitelem Akademie DM
Přivítání studentů ředitelem Akademie DM

Na úvod studia MBA i na úvod první přednášky pronesl několik vět na přivítání ředitel Akademie DM  Ing. Leopold Podmolík, MBA. Následně představil samotné studium a jeho zaměření na Digitální kompetence manažera  a zdravý životní styl. Přítomné studenty ujistil, stejně jako i předtím všechny potenciální zájemce o studium, že v žádném případě nemá studium MBA za cíl udělat z nich tzv. „ajťáky„.

Cílem studia je pomoci manažerům orientovat se v tzv. „digitálních“ tématech a oblastech souvisejících s jejich prací – a to zejména při rozhodování o zavedení nebo používání nových moderních technologií, programových platformách, aplikacích apod.

Ředitel Akademie DM  představil také prvního přednášejícího Ing. Jiřího Cháberu. Cílem první přednášky bylo vysvětlit a přiblížit účastníkům svět digitálních kompetencí – a to ať už z pohledu strategických kompetencí, kde je Ing. Chábera, mimo jiné, také spoluautorem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, tak i pomocí několika uvedených Případových studií, které vychází z praktických zkušeností Ing. Chábery.

Zahájili jsme letošní Studium MBA s tématem Digitální kompetence managera

Přednášející Ing. Jiří Chábera
Přednášející Ing. Jiří Chábera

Již v upoutávce na první přednášku v minulém článku ZDE jsme uvedli její zaměření a obsah – Digitální kompetence. Jejich rozdělení z praktického pohledu ve vazbě jak na mezinárodní standardy, tak i na konkrétní využití v jednotlivých procesech ve firmách, byly pro studenty zajímavým přínosem .

Ing. Chábera, jako dlouholetý propagátor mezinárodního konceptu ECDL, seznámil na závěr přednášky studenty s konkrétními statistickými výsledky a stavem digitální gramotnosti v ČR. Účastníci tak získali přehled jak o celé naší populaci, tak i informace z jednotlivých segmentů zaměstnanosti, což je pro každého manažera, který hledá nové zaměstnance, důležitou informací.

Byli jsme velice potěšeni diskusí, která probíhala jak v průběhu přednášky, tak i v závěru při prezentaci případových studií. Věříme, že studenti byli spokojeni a tuto spokojenost jsme vnímali i z jejich převažujícího kladného hodnocení.

Na závěr opět vystoupil ředitel Akademie DM, který zakončil a shrnul první přednášku a doplnil některé organizační pokyny a informace. Například o benefitu pro studenty Profesního studia MBA – a to možnost absolvovat 2 testy ECDL ZDARMA u zřizovatele Akademie digitálního managemetu z.ú. – CENTRA-VZDĚLÁVÁNÍ.cz  . Ředitel Akademie DM také  informoval studenty o dalším tématu semináře zaměřeného na Age management , který proběhne opět v sobotu 24. 11. 2018 a bude veden lektorkou Mgr. Mirkou Maťátkovou, MBA.

Proto by bylo jistě škoda, kdybyste si nechali ujít příležitost získat nové informace, které naše studium nabízí.
Neváhejte – ještě zbývá několik volných míst – přihláška ZDE.

Firemní školení, Ostatní
Akademie DM, Chábera, Digitální kompetence, Maťátková, MBA, Olomouc, profesní studium

Archivy

Již za 10 dní zahajujeme nové Studium MBA v Olomouci
Proč Profesionální lektor?

Další podobné články