Noví projektoví manažeři – perspektivní profese

Noví projektoví manažeři – perspektivní profese

Včera (1.8. 2016) jsme v Brně úspěšně zakončili závěrečnými zkouškami rekvalifikační kurz „Manažer projektu„. Celkem 6 účastníků (noví projektoví manažeři) složilo profesní zkoušku a prokázalo potřebné znalosti a dovednosti dle profesního kvalifikačního standardu, na kterém byla postavena celá výuku kurzu. Obtížnost a složitost zkoušky je  nastavena hodnotícím standardem, který je opět definován v Národní soustava kvalifikací. Dle EQF (Evropského kvalifikačního rámce) se jedná o zkoušku úrovně 6, což můžeme přirovnat k úrovni bakalářské zkoušky.

Kurzu se účastnili uchazeči z řad nezaměstnaných v Jihomoravském kraji. Větší část z nich byla zařazena do projektu „50+ v Jihomoravském kraji„. Tento rekvalifikační kurz absolvovali s téměř 100% účastí na výuce. A to i přes prázdninové období, se kterými jsou spojeny také vyšší tropické letní teploty. Opět se nám zde potvrdila mnohaletá zkušenost, že na výchozí profesi účastníků až tolik nezáleží. Důležitější je spíše ochota a připravenost učit se nové metody a techniky a také samozřejmě připravenost na novou, doposud pro účastníky neznámou, oblast odbornosti.

Noví projektoví manažeři – perspektivní profese

Co se týče genderového pohledu na účastníky rekvalifikačního kurz, byla účast z tohoto hlediska vyvážená. Po skončení kurzu tak získaly Osvědčení jak nové manažerky, tak i noví manažeři projektu. Jak nám i napovídá název projektu „50+ v Jihomoravském kraji„, účastníci rekvalifikačního kurzu byli již starší padesáti let – jejich životní i profesní zkušenosti byly přidanou hodnotou i příslibem pro případné budoucí zaměstnavatele. Kurz realizujeme již více jak 12 let a naši úspěšní absolventi a jejich uplatnění na trhu práce jsou dokladem smysluplnosti a perspektivnosti uplatnění této profese na pracovním trhu. Řada minulých úspěšných absolventů zahájila i samostatnou podnikatelskou činnost v této nebo podobné oblasti.

Úspěšní absolventi po složení profesní zkoušky obdrželi Osvědčení o profesní zkoušce, které je celostátně platné a uznávané i zaměstnavateli, převážně tam, kde se zaměstnavatelé ucházejí o veřejné zakázky. Stále častěji se objevuje i v kvalifikačních požadavcích u pozice Manažera projektu doklad o jeho kvalifikaci. V tomto případě to znamená že se mezi mezinárodně platnými a uznávanými certifikáty začíná také prosazovat i – nazvěme to zjednodušeně – národně platný „certifikát“ udělovaný v souladu s Národním systémem kvalifikací.

Fotografie z rekvalifikačního kurzu Manažer projektu.
Jak to vypadalo v rámci celého rekvalifikačního kurzu „Manažer projektu„ v Brně se můžete podívat následující fotogalerii. Jsou zde i fotografie ze závěrečného předávání Osvědčení úspěšným účastníkům kurzu.

Máte-li o kurz zájem, stačí se podívat na termíny kurzu na našich firemních stránkách a jednoduše kliknout na tlačítko Přihlásit se. Pokud vás zajímá pouze profesní zkouška, pak je postup obdobný – aktuální termíny najdete zde.

Nezařazené
Manažer projektu

Archivy

Proč absolvovat kurz a profesní zkoušku Manažer projektu (63-007-R)?
Školení a kurzy CAD

Další podobné články