Digitální marketing – nový trend v marketingu

Digitální marketing – nový trend v marketingu

Proč Digitální marketing? Většina změn a inovací v marketingu se dnes realizuje prostřednictvím digitálních neboli online kanálů. Digitální marketing je jedním z nástrojů, jak dosáhnout efektivní a účinné komunikace se zákazníky. Kurz Digitálního marketingu je certifikovaným kurzem, kterým prošlo v 70 zemích světa více jak 13 000 absolventů.

Proč absolvovat kurz Digitální marketing?

Zákazníci nás všech se přesouvají do světa online a být v tomto světě vidět je časově i finančně časově mnohem méně náročné, než výroba a distribuce tištěných materiálů.
Na rozdíl od offline marketingu je možné online marketing zacílit na konkrétní cílovou skupinu a snadno a přesně změřit jeho účinnost.
Každou kampaň je možné vyhodnocovat a tím optimalizovat její průběh.
Díky online marketingu můžete získat podstatně více nových zákazníků a být s nimi až do momentu, kdy se rozhodnou pro nákup a to u Vás.
Můžete získat mezinárodně uznávaný certifikát – po složení zkoušky v autorizovaném testovacím středisku Person VUE.

Co získáte absolvováním kurzu?

  • můžete si svůj online marketing realizovat sami nebo budete kompetentním partnerem pro externisty
  • nejlépe znáte svůj produkt a své zákazníky
  • zrychlíte a zefektivníte své kampaně
  • snížíte si náklady
  • orientujete se v pojmech, principech, médiích, …
  • víte, co máte externistům zadat a co po nich chtít
  • neplatíte „daň za nevědomost“

Pro koho je kurz Digitální marketing určen:

  • Marketéry – zorientují se v nejvyužívanějších nástrojích online marketingu, aby mohli řídit své specialisty a být rovnoprávnějším partnerem externím dodavatelům
  • Podnikatelé, majitelé firem – ujasní si, co jim online marketing může přinést a naučí je, jak zadávat své požadavky online specialistům.
  • Absolventi vysokých škol – zvýší si kvalifikaci a snáze získají zaměstnání v marketingu, kde online marketing s přehledem vede.

Kdy a kde můžete kurz Digitální marketing aktuálně absolvovat?
Nejbližší termín je v Olomouci od 11. 7. do 15. 7. 2016 – vždy v úterý od 9:00 do 15:15 hod.

Nezařazené
Digitální marketing

Archivy

Chcete zachovat pracovní schopnosti Vašich zkušených zaměstnanců co nejdéle?
Přijďte si s námi popovídat na konferenci „Cesta k sebevědomému HR“ – 10.5.2016 v Brně.

Další podobné články