ECDL / ICDL - naše školení a testy

ICDL – naše školení a testy

Zabýváme se dlouhodobě vzděláváním a prohlubováním kvalifikace v různých profesích a rekvalifikacemi. Jak ale název CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ – Počítačová služba s.r.o. vypovídá, nejdříve začínala se vzděláváním v oblasti IT a akreditovala testovací středisko ICDL.

Co je to ICDL?

V oblasti it skills není úplně snadné najít nějaký standard, který by objektivně měřil úroveň získaných kompetencí. Naštěstí existuje koncept ICDL (dříve ECDL), který se neorientoval na podporu konkrétních produktů jedné firmy (jako například zkoušky na Office specialist (MOS) od Microsoft), ale umožňuje širší záběr volbou vhodné testovací platformy (včetně MS Office).

Programy ICDL / ECDL
Programy ICDL / ECDL – zdroj https://ecdl.cz

Co přinášíme v oblasti ICDL

Naše firma se stala testovacím střediskem velice záhy. Dnes disponuje skupinou testerů, kteří jsou schopni provést ověření znalostí prakticky ze všech modulů na převážné většině testovacích platforem.

Díky zakázkám od firem, státního sektoru i soukromých osob jsme schopni školit a testovat uchazeče prakticky v celé oblasti IT kompetencí a skills. V dnešní složité době jsme pomohli stovkám učitelů v získání požadovaných schopností pro on-line výuku.

S návratem k běžnému životu očekáváme zase větší zájem z oblasti firemního vzdělávání a rekvalifikací. Právě zde jsou ICDL testy často žádaným objektivním ověřením efektivity vzdělávací akce. Podívejte se na stránky ICDL, kde zjistíte, v jakých oblastech it skills byste se mohli zlepšit. My Vám nabízíme jak požadované vzdělání v dané oblasti, tak v případě zájmu i ověření znalostí a získání mezinárodně uznávaného osvědčení. Zkoušky probíhají v českém jazyce.

Další informace o ICDL/ECDL najdete taky na stránce Informace o ECDL.

IT kurzy - počítačové kurzy - ECDL  - ICDL

Naše kurzy s tématy ICDL/ECDL

V oblasti firemního vzdělávání připravujeme kurz po dohodě se zadavatelem. Vzdělání doplňuje chybějící znalosti a dovednosti kombinací výkladu a tréningu. Jedná se především o jednodenní až dvoudenní kurzy, Ty delší mohou být zakončeny testy ICDL.

V oblasti rekvalifikací resp. rekvalifikačních kurzů získáte nové znalostí a kompetence, kurzy jsou delší s delšími tréninkovými bloky. Některé z nich zakončujeme dle požadavků zadavatele ICDL testy nebo profesními zkouškami. Více o našich rekvalifikačních kurzech se dozvíte na webu moje-rekvalifikace.cz

Pedagogové absolvují zpravidla osmi hodinové akreditované kurzy zaměřené na konkrétní IT skills bez zkoušek ICDL v rámci Šablon DVPP. Mohou je ale využít jako přípravu na tyto zkoušky. Všechny kurzy určené pro učitele najdete na našem specializovaném webu sablony-dvpp.cz.

DVPP, Firemní školení, Rekvalifikace
DVPP, ECDL, ICDL, IT školení, Rekvalifikace, Školení zaměstanců

Archivy

On-line rekvalifikace II (Manažer projektu)
Hybridní vzdělávání

Další podobné články