On-line rekvalifikace - Manažer projektů - rekvalifikační kurzy

On-line rekvalifikace II (Manažer projektu)

Tímto článkem navazujeme na dříve zveřejněný článek On-line rekvalifikace, ve kterém jsme popisovali naše zkušenosti za téměř rok příprav a realizací on-line rekvalifikačních kurzů. Jednalo se o zakázku pro 4 firmy, které si u nás objednaly realizaci rekvalifikačního kurzu Manažer projektu dle NSK. Podle výjimky MŠMT ČR bylo možné do 30.6.2021 realizovat on-lin i tyto akreditované kurzy.

V úvodu bych pro čtenáře jen připoměl shrnutí minulého článku, kde jsme popisovali a vzpomínali na opravdu nový přístup, jak při realizaci výuky, tak hlavně k její přípravě. Prvotním úkolem, který jsme si vytýčili, bylo odstranění jakékoliv obavy účastníků z on-line prostředí. Zde klíčovou roli sehrálo právě prvotní připojení každého účastníka školení před vlastní výukkou – tzv. na zkoušku. V rámci zkušebního připojení účastníků do prostředí ZOOMu jsme oak odstraňovali jak technické tak, i znalostní individuální nedostatky účastníků.

Další důležitou součástí odstranění bariér bylo úvodní představování a vzájemné seznámení účastníků. Zde jsem se snažil využít všech možností daného on-line prostředí (Zoom). Toto nám pomohlo (Ice break) rozbít barieru komunikace a jasně se nám z pohledu lektorů podařilo nastavit on-line prostředí jako komunikační a výukovou platformu, ne jen prostředí pro sledování TV či videa na televizi. Účastníci on-line prostředí přijali za své a aktivně se sami ptali a aktivně se účastnili v rámci výuky řady diskusí či cvičení a úkolů.

48 účastníků on-line vzdělávání

Zde bych rád zdůraznil, že se domnívám, že toto byl velice důležitý krok pro komunikaci celkem se všemi 48 účastníky6 firem. Podstatná část účastníků (46) bylo ze 4 firem realizujících evropské projekty. S těmito firmami jsme detailně projednávali celou strategii realizace tak, aby bylo vše dle podmínek MŠMT ČR a nařízení k relizaci v rámci evropských projektů. Pravidelná realizace printscrrenů a natáčení celé výuky trochu narušovaly zvyklý chod obvyklý z prezenční výuky, ale všichni účastníci byli chápaví a tyto drobné komplikace pro ně nebyly problémem.

Celkem jsme tedy realizovali 2 x 150 výukových hodin, tj. 300 výukových hodin, celkem. Kurzy jsme zahájili v říjnu 2020 a výuku jsme ukončili na konci března 2021. Jak jsem již uvedl výše, celý maraton výuky zahájilo 48 studentů a v březnu ukončilo 47. Takovou výdrž jsme kolikrát neměli ani u prezenčních kurzů. Zde bych jen uvedl, že akreditované kurzy Manažera projektu v rozsahu od 100 do 150 hodin realizujeme již od roku 2004.

Na závěr by rád uvedl, že nás lektory velice těšilo vést tuto on-line výuku a to také díky skvělé zpětné vazbě a kladnému hodnocení několikrát během této téměř půlročním „maratonu“. O spokojenosti zadavatelů svědčí i jejich hodnocení, které jsme po ukončení on-line výuky v dubnu obdrželi.

Hodnocení společnosti EUROPRIMA

Na podzim 2020 jsme hledali realizátora kurzu profesní kvalifikace „Manažer projektu“, který jsme chtěli zajistit pro naše nové kolegy. Oslovili jsme Počítačovou službu, s.r.o., jejíž nabídka se nám jevila jako zajímavá a přijatelná, nicméně než došlo k samotné realizaci, epidemiologická situace se natolik výrazně zhoršila, že prezenční vzdělávání bylo zakázáno. Čekali jsme jaké tedy budou možnosti a jakmile MPSV vydalo výjimku pro školení elektronické, znovu jsme se s důvěrou obrátili na Počítačovou službu. Dotazovali jsme se tedy tohoto kurzu ve formě elektronického vzdělávání, ovšem za předpokladu on-line vysílání (nikoliv e-learningovou formu).

Velmi si ceníme rychlé reakce Dodavatele, který během pár dní byl schopen připravit celý program kurzu na formu elektronické vzdělávání. Řádně jsme tedy poučili naše kolegy, nastavila se oboustranně vhodná pravidla a výuka mohla začít.

Uběhly 4 měsíce a naši kolegové kurz úspěšně ukončují. Dle zpětné vazby od nich můžeme konstatovat, že byli s výukou velmi spokojeni, a to nejen s náplní kurzu, který je v podstatě dán standardy Profesní kvalifikace), ale především formou výuky a přístupem lektorů.

Ceníme si jejich práce o to víc, že jsme si vědomi, že to byl jejich první kurz vedený pouze elektronickou formou, ale i proto, že jsme věděli, že někteří naši kolegové mají osobní zkušenosti s lektorstvím, a tak nebude snadné zaujmout i je. Ovšem povedlo se! Kolegové v rukou třímají osvědčení a my jako Zaměstnavatel jsme rádi, že vynaložené finance přinesly své ovoce.

Děkujeme a doporučujeme.

za EUROPRIMA, s.r.o., Jiří Žižka, jednatel

Hodnocení společnosti OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST

Pro naši budoucí činnost jsme se rozhodli, že bude dobré, pokud nově příchozí zaměstnanci absolvují kurz profesní kvalifikace Manažera projeku.

Vyhledávali jsme a oslovovali jsme dodavatele zmiňovaného kurzu, až nám z výběru jako vítězné jméno vyšla vzdělávací společnost Počítačová služba, s.r.o. z Olomouce. Dodavatel nám oznámil termíny vyhlášeného otevřeného kurzu, my jsme informovali naše zaměstnance a vše se mohlo rozjet, nicméně zhoršení epidemiologické situace zapříčinilo zrušení všech prezenčních kurzů. Co tedy dál? Bylo nám jasné, že se situace v nejbližších dnech nezlepší. Sledovali jsme novinky a jakmile bylo schválené elektronické vzdělávání začali jsme společně řešit tuto formu realizace kurzu.

Dodavatel promptně reagoval na naše požadavky a připomínky z hlediska potřebného administrativního dokládání docházky a ve všech směrech nám maximálně vyšel vstříc. Tohoto přístupu si opravdu velmi vážíme.

Naši zaměstnanci řádně absolvovali kurz rozložený do 4 měsíců a dle jejich zpětné vazby můžeme být, jako Zaměstnavatel, velmi spokojeni, neb hlásí, že se jim to moc líbilo. Jsme rádi, že lektoři kurzu vytvořili zajímavý a interaktivní kurz, kde bylo třeba opravdu aktivního osobního přístupu a kde se teorie volně překlápěla do praxe. Pevně doufáme, že naši zaměstnanci čerstvě nabyté zkušenosti brzo zúročí ve své praxi a potvrdí tak, že jejich účast na kurzu bude pro naši společnost přínosná.

za OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s., JUDr. Jaroslav Kostohryz, předseda představenstva

Profesní zkoušky Manažer projektu dle NSK

Teď už jen čekáme na výsledky Profesních zkoušek Manažera projektu, které se mohou realizovat jen prezenčně. Proběhnou v průběhu června 2021. Jejich úspěšnost budeme porovnávat s úspěšností z dřívějších prezenčních kurzů a následnými Profesními zkouškami, které jsme realizovali v minulých pěti letech. Toto bude uvedeno v dalším článku na našem webu.

Termín rekvalifikačního kurzu Manažer projektu

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč
Firemní školení, Rekvalifikace
Manažer projektu, NSK, on-line rekvalifikace, Profesní zkouška, Profesní zkoušky, projektový manažer, Rekvalifikace, Rekvalifikační kurzy

Archivy

Školení firem
ICDL – naše školení a testy

Další podobné články