Naše on-line výuka rekvalifikačních kurzů

Naše on-line výuka rekvalifikačních kurzů

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. DVPP
  3. Naše on-line výuka rekvalifikačních kurzů

On-line výuku akreditovaných kurzů jsme zahájili mezi prvními v ČR již v dubnu 2020. Jednalo se o kurzy s akreditací MŠMT ČR pro DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Na těchto jedno či dvoudenních kurzech jsme si vyzkoušeli, jak online technologii, tak i dodržení směrnic a nařízení podmínek realizací. Dokonce jsme měli i kontrolní dohled pracovníků z MŠMT ČR.

Výběr SW platformy pro výuku

Již koncem března 2020 jsme provedli průzkum a testování velkého množství všech dostupných platforem pro online výuku. Psali jsme o tom v našem článku na DVPP s názvem Co použít pro online výuku?. Jehož výsledkem bylo, že jsme si na našich serverech nainstalovali SW platformu Jitsi meet. Na této platformě jsme úspěšně učili až do pololetí roku 2020 a to za dodržení všech směrnic, nařízení a podmínek pro realizaci on-line výuky.

Podmínky realizace rekvalifikačních kurzů on-line

Během prázdnin roku 2020 došlo k uklidnění situace a také ke zveřejnění závazných podmínek, za kterých je možné realizovat rekvalifikace formou online. V září jsme vypsali jako náš první on-line rekvalifikační kurz „Manažer projektu. Rozhodnutí, že právě tento kurz bude první, který vypíšeme jako „online rekvalifikaci“ bylo založeno na našich zkušenostech právě z on-line realizace Přípravného kurzu na profesní zkoušky na Manažera projektu. Tento kurz proběhl on-line pro pracovníky tří Okresních hospodářských komor z jara 2020. Na tento vypsaný termín se nám ozvaly celkem tři firmy, které měli zájem realizovat online rekvalifikaci v rámci svých projektů. A v tom okamžiku začalo ujasňování detailních podmínek, za kterých je možné jednak realizovat on-line rekvalifikace, ale také ještě podmínky uznatelnosti nákladů v jejich projektech.

Jak jsme se na on-line výuku rekvalifikačního kurzu připravovali

V okamžiku, kdy se nám do on-line rekvalifikačního kurzu přihlásili účastníci s informací, že se bude jednat o účast hrazenou z OP Zaměstnanost, jsme vstoupili do jednání s příjemci. Zahájili jsme vyjednávání o konkrétních krocích, jak pro realizaci výuky on-line, tak i dokladování průběhu výuky tak, aby byly naplněny všechny podmínky jak MŠMT ČR, tak i MPSV ČR, jako poskytovatele podpory.

Pro online výuku jsme měli připraveno SW prostředí Zoom, které umožňovalo jak plný komfort pro lektora, tak i naplnění všech technických požadavků na záznam výuky.

  • Počínaje kvalitou zobrazení pro „printscreeny“,
  • jednoznačnou identifikací účastníků
  • a v neposlední řadě také pro povinný záznam jak audia, tak i videa z výuky.

Zahájení on-line rekvalifikace

Díky zkušenostem se zahájením výuky on-line již na jaře, jsme věděli, že klíčovým bodem úspěchu zahájení online výuky je odstranění dvou bariér. První bariéra se týká jistého strachu účastníků z, pro ně, nové formy výuky. V druhé řadě pak také i technického zvládnutí zapojení se účastníků do výuky na jejich PC, noteboocích, tabletech, případně chytrých telefonech.

Takže postup byl jasný – před první oficiálním výukovým dnem jsme všem účastníkům zaslali link na připojení zkušebního, neboli testovacího, připojení do virtuální on-line učebny. Se všemi účastníky jsme si prošli celé virtuální prostředí, seznámili jsme se všemi důležitými funkcemi, včetně vzájemné hlasové komunikace a písemné formou chatu. Díky tomuto postupu se nám podařilo eliminovat všechny obavy účastníků z výuky. Následný výukový den pak proběhl naprosto bez jakýchkoliv komplikací v plném rozsahu s dosažením výukových cílů.

Aktuální termíny rekvalifikačních kurzů

Kraj

Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj

Typ kurzu

Pouze on-line
Rekvalifikace
DVPP
IT kurzy pro veřejnost
Firemní školení
13.09. - 22.11. 2022Olomouc
Personalista dle NSK – kombinovaná výuka (prezenční + distanční s e-learningem)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Personalistika
Pozn: Výuka 2 odpoledne v týdnu od 16:00 do 19:15 hod - celkem 12 odpolední. Profesní zkouška 22.11. 2022. U kurzu je k dispozici e-learningová podpora.
9 990 Kč
13.09. - 22.11. 2022On-line
Personalista dle NSK – kombinovaná výuka (on-line + distanční s e-learningem)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Personalistika
Pozn: On-line výuka 2x týdně od 16:00 do 19:00 hod - celkem 12 odpolední. Profesní zkouška proběhne prezenčně v Olomouci 22. 11. 2022. U kurzu je k dispozici e-learningová podpora.
9 990 Kč
22.09. - 10.11. 2022On-line
Manažer projektu dle NSK (kod 63-007-R) – (webinář)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
Pozn: Výuka každý čtvrtek kromě 29.9., 10.11.2022 zkoušky profesní kvalifikace. Kurz je realizovaný online, zkoušky prezenční formou.
24 990 Kč
23.09. - 18.11. 2022Brno
Profesionální lektor - Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) - kombinovaná výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: Prezenční výuka vždy v pátek od 9:00 do 14:00 hod v Brně -celkem 7 dnů. Profesní zkouška 18.11.2022. U kurzu je k dispozici e-learningová podpora.
10 990 Kč
23.09. - 18.11. 2022On-line
Profesionální lektor - Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) - kombinovaná výuka - on-line
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka vždy v pátek od 9:00 do 14.00 hod. Profesní zkouška 18.11.2022 proběhne prezenčně - Brno nebo Olomouc. U kurzu je k dispozici e-learningová podpora
10 990 Kč
26.09. - 21.10. 2022Zlín
Pracovník grafického studia
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Počítače a IT
12 990 Kč
04.10. - 23.11. 2022Brno
Manažer projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
Pozn: Prezenční výuka od 8:30 do 15:30 hod.
24 990 Kč
12.10. - 14.12. 2022Olomouc
Asistent/ka, sekretář/ka (kombinovaná výuka)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Administrativa
Pozn: Odpolední výuka od 16:00 do 19:15 hod vždy1x týdně, celkem 10 odpolední, profesní zkouška 14.12.2022. U kurzu je k dispozici e-learningová podpora.
8 490 Kč
12.10. - 14.12. 2022On-line
Asistent/ka, sekretář/ka (kombinovaná výuka) - on-line
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Administrativa
Pozn: On-line výuka 1x týdně od 16:00 do 19:15 hod - celkem 10 odpolední. Profesní zkouška proběhne prezečně v Olomouci nebo v Brně 14. 12. 2022
8 490 Kč
24.10. - 25.11. 2022Olomouc
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kombinovaná výuka)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
13 990 Kč
24.10. - 25.11. 2022Olomouc
Chůva pro děti v dětské skupině (kombinovaná výuka)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
14 990 Kč

DVPP, Ostatní, Rekvalifikace
, , , , , , , ,

Archivy

Aktuální stav vzdělávání a zkoušek
On-line kurzy ICT 2021

Další podobné články