Co je on-line vzdělávání? A jak učíme my?

Co je on-line vzdělávání? A jak učíme my?

V dnešní době je na internetu nepřeberné množství článků, které píší o možnostech on-line vzdělávání. My sami jsme napsali několik článků a to jak na našem firemním webu zde – On-line výuka DVPP a Rekvalifikace mimo ÚP povoleno nebo On-line vzdělávání nejen pro projektové manažery. A dáe i na našem specializovaném webu pro akreditované školení DVPP – Co použít pro online výuku? nebo První online školení ICT po kontrole MŠMT. A tak jsme se rozhodli vám udělat přehled, jaké jsou obecně možnosti on-line vzdělávání a jak to probíhá u nás.

Přehled možností on-line vzdělávání

  • On-line školení / Webinář / Elektronické vzdělávání – pojmů, které používá veřejnost nebo některé úřady v ČR, je mnoho. Důležitá je však forma školení, kdy je frekventant aktivním účastníkem školení (většinou jde vidět a může reagovat v reálném čase).
  • Distanční vzdělávání / E-learning – tato forma vzdělávání je podstatně pasivnější. Účastník školení nevidí školitele a sám si určuje tempo, jak školením prochází.
  • Živý přenos / Živé vysílání / On-line konference – další forma vzdělávání on-line je postavena na tom, že přednášející streamuje svoji kameru nebo plochu účastníkům nějaké on-line akce. Účastníci v podstatě pouze pasivně přijímají informace bez větší možnosti zasáhnout do výkladu.

On-line školení / Webinář

Dlaždicové zobrazení ve "virtuální" učebně - on-line školení
Dlaždicové zobrazení ve „virtuální“ učebně

V rámci on-line školení nebo webináře máme několik základních charakteristik a to je něco jako „virtuální učebna„. Neboli prostor, kde je jak přednášející, tak i účastníci a všichni mají v podstatě stejné možnosti – video z kamery nebo z plochy počítače, mikrofon a případně ještě možnost textového chatu. Přednášející má samozřejmě možnosti jako moderátor akce ostatním ztlumit zvuk, aby se ve „virtuální třídě“ udržel nějaký řád.

Naše on-line vzdělávání aktuálně probíhá hlavně pro akreditované školení DVPP – což můžete vidět i v článku První online školení ICT po kontrole MŠMT. Pokud vás zajímají termíny na školení DVPP pro pedagogy, tak se podívejte na náš specializovaný web Sablony-DVPP.cz. Rekvalifikační kurzy se také mohou realizovat v on-line prostředí, ale s jednou velkou výjimkou a to mimo školení, které „objednává“ Úřad práce ČR. Takže faktický stav je takový, že rekvalifikační kurzy on-line neprobíhají. Nicnémě pro soukromé plátce je to možné, ovšem zatím bez profesní zkoušky,

E-learning

Ukázka - e-learning kurzu
Ukázka našeho e-learningu

Tato forma distančního vzdělání jako je e-learning je s námi již dlouho, ale až nyní dostává trochu větší váhu. Jedná se o vzdělávání, kdy není student a přednášející v jednom čase na jenom místě. Student se přihlásí na webovou stránku, kde má kompletně připraven vzdělávací kurz a to ve formě textu nebo videí, pracovních souborů apod. E-learningovým kurzem si pak student prochází dle svého tempa, plní případné ověřovací úkoly/testy, kdy mu e-learning dává zpětnou vazbu o jeho průběhu vzdělávání.

U nás máme již několikátou „generaci“ e-learninogového řešení – nyní na adrese https://elearning.centrum-vzdelavani.cz , kde najdete různé školení a to jak ze skupiny IT školení (jako MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Tvorba webových stránek pomocí WordPress), tak i ze skupiny „přípravy“ na profesní zkoušky dle NSK (jako je Manažer projektu, Lektor dalšího vzdělávání, Personalista, Chůva, Asistentka). Pokud byste chtěli některý z našich e-learninogových školení absolvovat, tak nám napište na info@poc-sluzba.cz.

On-line konference

Poslední forma on-line vzdělávání jsou on-line konference, které jsou charakteristické v tom, že jsou často spuštěny například na Facebooku nebo na YouTube jako živý přenos. Účastníci takové on-line konference většinou nemají možnost reagovat na živý obsah. Takovou formu u nás nepreferujeme, protože nejsme zaměřeni na konference, ale spíše na on-line školení.

DVPP, Firemní školení, Ostatní, Rekvalifikace
on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, online nástroje

Archivy

On-line vzdělávání nejen pro projektové manažery
DVPP on-line kurzy – jediná možnost výuky dnes

Další podobné články