Personalista / Personalistka - co je nového? - rekvalifikace - úřad práce - profesní zkoušky

Personalista/personalistka – co je nového?

V první řadě je to aktualizace standardu NSK, která proběhla už loni k 19. 06. 2020. Změny ve standardu nebyly nijak zásadní – jednalo se o dílčí změny týkající se upřesnění některých témat a podmínek pro realizaci profesní zkoušky.

Výhodou našeho kurzu je nejen to, že je akreditovaný MŠMT – což je důležité především pro účastníky z řad uchazečů o práci (evidence na Úřadu práce ČR). Důležitá je také skutečnost, že reflektuje jak aktuální hodnotící standard, tj. jak má vypadat profesní zkouška, tak i aktuální změny legislativy. Absolvent našeho kurzu je tak připraven i k profesní zkoušce dle standardu Národní soustavy kvalifikací.

Asi největší legislativní změnou je změna statutu dovolené. Jedná se především o novou definici a výpočet dovolené. Ta se přepočítává přes odpracované týdny a nově vzniká nárok po odpracování 4 týdnů u zaměstnavatele. Srovnání změny výpočtu dovolené vidíte na následujícím obrázku.

srovnání výpočtu dovolené v roce 2020 a 2021
Srovnání výpočtu dovolené

Výukové materiály a e-learning

Jak jsme již uvedli výše, výuka je přizpůsobena aktuálnímu standardu, do kterého se promítají i aktuální legislativní změny. Všechny změny jsou průběžně zapracovány do výukových materiálů. Účastníci prezenčních kurzů dostanou v úvodu vytištěné materiály ke studiu. Účastníci on-line kurzů dostávají přístup na náš cloud, kde si mohou materiály stáhnout. Ke kurzu mají účastníci automaticky i přístup na e-learningový portál. Tam najdou nejen kompletní materiály, ale také testy, které jim pomohou zopakovat si probranou látku a současně slouží také jako jedna z výukových technik.

Protože jsme zjistili, že ne všichni naši účastníci znají efektivní metody jak se učit, přidali jsme na e-learningu i novou lekci Jak se efektivně učit. Jedná se o krátké, cca 20 minutové video, kde se účastníci seznámí s používanými metodami učení se. Mohou si některé z uvedených metod sami vyzkoušet při přípravě na profesní zkoušku.

Protože se snažíme našim klientům poskytnout maximální služby, najdou účastníci kurzu na e-learningu také doplňkové lekce, které je připraví k praktické části zkoušky Využívání prostředků výpočetní techniky. Jedná se o lekce, kde se účastníci seznámí s prací s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem a elektronickou prezentací. Na konci každé lekce najdou účastníci také typové praktické příklady, se kterými se pak mohou setkat u profesní zkoušky.

On-line výuka kurzu Personalista/Personalistka

Nám se již v loňském roce podařilo překlopit kurz do on-line podoby. Rozdíl oproti klasické prezenční výuce je v tom, že se vidíme přes obrazovku monitoru, jinak je obsah i rozsah výuky stejný. On-line kurzy realizujeme v odpoledních hodinách – zpravidla od 16:00 do 19:30 hod. Tento způsob výuky je vhodný pro účastníky, kteří jsou zaměstnaní a nemají možnost se účastnit kurzu během své běžné pracovní doby. Další výhodou je, že nemusí nikam jezdit a mohou se kurzu zúčastnit z místa, které jim vyhovuje. K výuce tak potřebují jakékoliv zařízení typu počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon, připojení k internetu. Naše výuka probíhá v prostředí aplikace ZOOM. Aplikaci si buď účastníci nainstalují na své zařízení, nebo se připojí přímo přes prohlížeč – Chrome nebo Firefox. Pokud s aplikací ZOOM nemáte zkušenosti, můžete si přečíst náš „návod“ – Jak se připravit na naší on-line výuku pomocí Zoomu?

Jak probíhá profesní zkouška Personalista/Personalistka

Celkový časový rozsah zkoušky pro každého účastníka jsou 3 hodiny, tj. 180 minut → z toho 150 minut probíhá zkouška skupinově (60 minut písemný test + 90 minut zpracování případových studií a praktických úkolů z oblasti Využívání prostředků výpočetní techniky) a 30 minut probíhá ústní zkouška (obhajoba případových studií a praktických úkolů a odpovědi na ústní otázky).

Zkouška se skládá z těchto částí:

  • Písemného testu – v rozsahu 60 minut – za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek.
  • Řešení praktických úkolů, případových studií a využívání prostředků výpočetní techniky – vypracování případové studie a zpracování úkolů práce s textem, tabulkami, grafem, elektronických prezentací, vyhledání informací a odkazů na internetu a elektronickou poštou.
  • Ústní zkoušky – v rozsahu 30 minut

Aktuální termíny

V tabulce níže najdete aktuální termíny výuky.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Firemní školení, Rekvalifikace
NSK, Personalista, Připrava na profesní zkoušky dle NSK, Profesní zkoušky, Rekvalifikace, Rekvalifikační kurzy

Archivy

E-learning – co vše nabízíme?
Když se řekne rekvalifikace

Další podobné články