On-line vzdělávání nejen pro projektové manažery

On-line vzdělávání nejen pro projektové manažery

Nový, akcelerující, trend on-line vzdělávání, je nejen řešením současné situace nouzového stavu, ale jednoznačně ukazuje na moderní směr zvládání výuky touto formou „na dálku“. A to jak po stránce technické (všichni řešíme rychlost připojení k internetu, funkčnost video kamery nebo jestli je lepší používat sluchátka s mikrofonem nebo ne) tak i po stránce „jak zvládnout“ vzdělávat on-line, což je zajisté jiné, než když máte všechny účastníky školení na jednom místě.

Domnívám se, že nám tato krize možná urychlila některé kroky o kterých se pouze několik let mluvilo, a zůstanou nám i do budoucna, bude to právě hromadné přijetí on-line formy, jak ke vzdělávání, tak i k běžné komunikaci nejen u mladé generace, ale u celé populace. My jsme již dříve měli funkční e-learningové kurzy v rámci tzv. kombinované formy výuky i v rámci stávajícího systému akreditací. Ale podíl studentů, kteří měli zájem o tuto formu vzdělávání, byl zanedbatelný.

A proto na základě našich dřívějších zkušeností, jsme náš stávající kurz Manažera projektu v e-learningové podobě rozšířili o online kurz přípravy k profesním zkouškám Manažera projektu dle NSK a to právě pro časově zaneprázdněnou cílovou skupinu manažerů.

On-line – Přípravný kurz ke zkouškám Manažera projektu

Navázali jsme na již několikaleté zkušenosti s intenzivním přípravným kurzem ke zkouškám v rozsahu 6 školících dnů, ke kterému jsme nyní doplnili i variantu s čistě on-line vzdělávací podporou. Toto on-line školení je také v rozsahu 6 výukových dnů a probereme stejný vzdělávací obsah včetně přípravy ke zkouškám.

Manažer projektu - hodnocení od účastníků na FB
Hodnocení od spokojených účastníků školení

Celý on-line postup výuky jsme odzkoušeli při současném zapojení celkem 8 studentů z Přerova, Kroměříže a Hodonína, přičemž se se on-line kurz vysílal z naší kanceláře z Olomouce. V době, kdy je v podstatě celý svět neustále on-line se vyskytují nové „problémy“, kdy dříve bylo internetové připojení dostačující, tak dnes nemusí „stačit“. Kvalitu připojení a s tím případné snížení kvality vysílání jsme eliminovali efektivní vysílací platformou, která umožňuje nastavit kvalitu (rozlišení) u studentů právě dle jejich rychlosti připojení. Toto se nám velmi osvědčilo.

Vzhledem k našemu jednoduchému způsobu ovládání komunikačního software, velice brzy – během pár minut, se všichni studenti s ovládáním seznámili a velice brzy jej i začali využívat. On-line forma získala na interaktivitě pro své dotazy, vyjádření a odpovědi tak, jak jsem postupně jednotlivé studenty vyvolával, či jak oni sdíleli prostřednictvím svého monitoru své vypracované úkoly. Rád bych podotkl, že žádný z těchto 8 studentů se ještě žádné formy on-line vzdělávání neúčastnil. Jednoznačně se nám tam potvrdila smysluplnost této formy vzdělávání.

U on-line výuky musí lektor přizpůsobit jak způsob výkladu, tak i všechny výukové činnosti jako je zadávání a vyhodnocování zadaných úkolů. Velice důležité je pro studenty on-line vzdělávací formy získání zpětné vazby od lektora. A samozřejmě opačně lektor bez zpětné vazby nemůže vést výuku naslepo, aniž by si byl jist postupu studentů ve výuce.

Jste časově vytíženým manažerem?

Pak využijte intenzivní online výuky v našem Online – Přípravném kurzu ke zkoušce Manažer projektu.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Firemní školení, Rekvalifikace
Management, Manažer projektu, on-line kurzy, on-line výuka, on-line vzdělávání, online nástroje, projektový manažer

Archivy

On-line výuka DVPP a Rekvalifikace mimo ÚP povoleno
Co je on-line vzdělávání? A jak učíme my?

Další podobné články